Opportunities

Freshers Fayre

Fresher’s Fayre is the standout event of every student's first few days at university.

Swansea University Students’ Union prides itself on creating the biggest and best Fresher’s Fayre experience for its students.

Engage with the student market in Swansea and get your brand exposed to 15,000 students, all in one place. We offer a range of packages to our clients, including discounted rates for charities and non-profit organisations. The two day event sells out well in advance, so contact us today to secure your place.

e: sales@swansea-union.co.uk

t: 01792 60 2496

Advertising Opportunities

Our online enquiry form can be found here.

Click here for our media sales terms and conditions

Online and Digital Media

Our online and digital media platforms provide the perfect opportunity to deliver effective communications to Swansea students. From web banners to social media posts communicating your message to our 10,000 followers, we can create custom packages to suit your business needs. Book a consultation with our sales team today.

e: sales@swansea-union.co.uk

t: 01792 60 2496

Ffair y Glas

Ffair y Glas yw’r uchafbwynt o ran y digwyddiadau yn niwrnodau cyntaf pob myfyriwr yn y Brifysgol.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn creu y Ffair y Glas mwyaf a’r profiad gorau posib ar gyfer eu myfyrwyr.

Ymgysylltwch â'r farchnad myfyrwyr yn Abertawe ac arddangoswch eich brand i 15,000 o fyfyrwyr, i gyd mewn un lle. Rydym yn cynnig amrywiaeth o becynnau i'n cleientiaid, gan gynnwys cyfraddau gostyngol ar gyfer elusennau a sefydliadau di-elw. Mae’r digwyddiad dau ddiwrnod yn gwerthu allan ymhell ymlaen llaw, felly cysylltwch â ni heddiw i sicrhau eich lle.

e: sales@swansea-union.co.uk

t: 01792 60 2496

Cyfleoedd Hysbysebu

Cyfryngau Undeb y Myfyrwyr

Ffair y Glas

Ffair y Glas yw ein digwyddiad arddangos mwyaf y flwyddyn. Gyda dros 6000 o fyfyrwyr yn mynychu'r digwyddiad mae’n gyfle perffaith i ryngweithio wyneb yn wyneb â chwsmeriaid newydd a chodi ymwybyddiaeth o’ch cynnyrch o ddechrau eu profiad yn Abertawe. Byddwch och yn ochr a busnesau lleol a cenedlaethol a bydd 140 o ein clybiau chwaraeon a chymdeithasau yno ar y diwrnod i annog myfyrwyr newydd i ymuno, gan sicrhau bod y digwyddiad yn cael presenoldeb da.

I Archebu: I wneud ymholiad neu archebu, cysylltwch â sales@swansea-union.co.uk neu Ffoniwch ar 01792602496 neu llenwch ein ffurflen ymholiadau ar-lein: www.swansea-union.co.uk

Pecynnau:

Stondin Premiwm

Lleoliad uchel sy’n cael mwyaf o sylw ymwelwyr; Wifi yn rhad ac am ddim; Tocynnau Diodydd poeth;

Bwrdd, Cadair, Cynllun Shell a Thrydan £800

Stondin Cyffredinol

Bwrdd a Chadeiriau, Cynllun Shell a Thrydan £600

Stondin i Elusennau

Bwrdd a Chadeiriau, Cynllun Shell a Thrydan £200

Mae pob pris wedi ei chyfrifo am ddau ddiwrnod.

Cyfryngau ar-lein a ddigidol

Mae ein llwyfannau cyfrynga ar-lein a digidol yn rhoi cyfle perffaith i ddarparu cyfathrebu effeithiol i fyfyrwyr Abertawe. O faneri gwe i negeseuon ar ein cyfryngau cymdeithasol sydd gyda 10,000 o ddilynwyr, gallwn greu pecynnau personol ar gyfer eich anghenion busnes. Trefnwch ymgynghoriad gydag ein tîm gwerthu heddiw.

e: sales@swansea-union.co.uk

Rhif Ffôn: 01792602496

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)