Sponsorship

Sponsor Opportunities

We offer a range of event sponsorship opportunities, enabling you to associate your brand with some of the biggest events in the student calendar, including our Summer Ball which last year attracted 5,000 students. For further details of how to sponsor our events call our sales team.

e: sales@swansea-union.co.uk

t: 01792 60 2496

Cyfleoedd Noddi

Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd noddi digwyddiad, gan eich galluogi i gysylltu eich cynnyrch gyda rhai o ddigwyddiadau mwyaf yng nghalendr y Myfyrwyr, gan gynnwys Dawns yr Haf a llynedd ddenodd 5,000 o fyfyrwyr. Am fwy o fanylion am sut i noddi ein digwyddiadau ffoniwch ein tîm gwerthu.

e: sales@swansea-union.co.uk

Rhif Ffôn: 01792 60 2496

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)