Advertise to Students

Freshers Fayre

Fresher’s Fayre is the standout event of every student's first few days at Uni.

We pride ourselves on creating the biggest and best Fresher’s Fayre experience for our students.

Engage with the student market in Swansea and get your brand exposed to 15,000 students, all in one place. We offer a range of packages to our clients, including discounted rates for charities and non-profit organisations. The two-day event sells out well in advance, so get in touch today to secure your place.

e: sales@swansea-union.co.uk

t: 01792 60 2496

Advertising Opportunities

Our online enquiry form can be found here.

Click here for our media sales terms and conditions

Online and Digital Media

Our online and digital media platforms provide the perfect opportunity to deliver effective communications to Swansea students. From web banners to social media posts communicating your message to our 15,000 followers, we can create custom packages to suit your business needs. Book a consultation with our sales team today.

e: sales@swansea-union.co.uk

t: 01792 60 2496

Ffair y Glas

Ffair y Glas yw’r uchafbwynt diwrnodau cyntaf pob myfyriwr y Brifysgol.

Rydyn ni'n ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni'n cynnal Ffair y Glas arbennig a’r profiad gorau posib i'n myfyrwyr.

Ymgysylltwch â myfyrwyr yn Abertawe i arddangos eich brand i 15,000 o fyfyrwyr mewn un lle. Rydyn ni'n cynnig amryw o becynnau i'n cleientiaid, gan gynnwys cyfraddau gostyngol ar gyfer elusennau a sefydliadau di-elw. Mae’r digwyddiad dau ddiwrnod yn gwerthu allan ymhell ymlaen llaw, felly cysylltwch â ni heddiw i sicrhau eich lle.

e: sales@swansea-union.co.uk

t: 01792 60 2496

Cyfleoedd Hysbysebu

Gellid dod o hyd i'n ffurflen gwestiynau yma.

Ewch yma i ddarllen ein telerau ac amodau.

Cyfryngau Ar-lein a Digidol

Mae ein cyfryngau digidol yn rhoi cyfle perffaith i ddarparu cyfathrebu effeithiol i fyfyrwyr Abertawe. O faneri ar y we i negeseuon ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol sydd â hyd at 15,000 o ddilynwyr, gallwn greu pecynnau personol ar gyfer eich anghenion busnes. Trefnwch ymgynghoriad gydag ein tîm gwerthu heddiw.

e: sales@swansea-union.co.uk

ff: 01792602496

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)