Complaints

 

We're here to make sure you're enjoying your time at Uni. If we're not doing that, let us know and we'll get it sorted.

Please email your feedback to info@swansea-union.co.uk and we'll get back to you.

If your complaint is a University-related issue, leave your feedback here.

Thanks!

 

Rydyn ni yma i sicrhau dy fod di'n mwynhau dy amser yn y Brifysgol. Os nad ydyn ni'n gwneud hynny, gad i ni wybod a byddwn ni'n ceisio gwella.

Anfonwch ebost at info@swansea-union.co.uk a byddwn ni'n ymateb cyn bo hir.

Os yw'r cwyn am fater sy'n ymwneud â'r Brifysgol, rho dy adborth yma.

Diolch!

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)