Contact Us

Singleton Campus:

Faraday Building, Singleton Park, Swansea SA28PP

Bay Campus:

Fabian Way, Crymlyn Burrows, Swansea SA1 8EN

Telephone number: 

01792 295 466

Your Officers

President

Gwyn Rennolf

e: gwyn.aled@swansea-union.co.uk

t: 01792 604 146

Soceties & Services Officer

Chris Freestone

e: societiesandservicesofficer@swansea-union.co.uk

t: 01792 295 468

Welfare Officer

Grace Hannaford

e: grace.hannaford@swansea-union.co.uk

t: 01792 604 363

Education Officer

Chloe Hutchinson

e: chloe.hutchinson@swansea-union.co.uk

t: 01792 602 560

Sports Officer

Sophie Hargreaves

e: sophie.hargreaves@swansea-union.co.uk

t: 01792 604 146

Societies & Sports

Student Sports Manager

Sadie Mellalieu

e: s.i.mellalieu@swansea.ac.uk

t: 01792 295 704

Sports Officer

Sophie Hargreaves

e: sophie.hargreaves@swansea-union.co.uk

t: 01792 604 146

Societies and Activities Co-Ordinator

Geri Smits

e: societies@swansea-union.co.uk

t: 01792 518 564

Soceties & Services Officer

Chris Freestone

e: societiesandservicesofficer@swansea-union.co.uk

t: 01792 295 468

Support Services

Advice and support centre

e: Advice@Swansea-union.co.uk

t: 01792 295 821

SAS Lettings

e: sas@swansea.ac.uk

t: 01792 295 101

University Student Support Services

w: www.swansea.ac.uk/student-support-services/

Shops & Venues

The Travel Shop

e: travelshop@swansea-union.co.uk
t: 01792 604 640

MyCostcutter

e: emma.snaydon@swansea-union.co.uk
t: 01792 295 473

JCs Bar

e: ana.savitri@swansea-union.co.uk
t: 01792 513 695

Fulton Coffee Co.

e: sarah.oshea@swansea-union.co.uk
t: 01792 606 303
instagram: @fultoncoffeeco

Divas

e: events@swansea-union.co.uk
t: 01792 295 463

Fulton Outfitters

e: daniela.tucker@swansea-union.co.uk
t: 01792 606 959

Root

e: daniela.tucker@swansea-union.co.uk
t: 01792 606 404

Social Media

Campws Singleton:

Adeilad Faraday, Parc Singleton, Abertawe SA28PP

Campws y Bae:

Fabian Way, Crymlyn Burrows, Abertawe SA1 8EN

Rhif ffôn: 

01792 295 466

Your Officers

Llywydd

Gwyn Rennolf

e: gwyn.aled@swansea-union.co.uk

ff: 01792 604 146

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Chris Freestone

e: societiesandservicesofficer@swansea-union.co.uk

ff: 01792 295 468

Swyddog Lles

Grace Hannaford

e: grace.hannaford@swansea-union.co.uk

ff: 01792 604 363

Swyddog Addysg

Chloe Hutchinson

e: chloe.hutchinson@swansea-union.co.uk

ff: 01792 602 560

Swyddog Chwaraeon

Gwyn Aled

e: sportsofficer@swansea-union.co.uk

ff: 01792 604 146

Cymdeithasau a Chwaraeon

Rheolwr Chwaraeon Myfyrwyr

Sadie Mellalieu

e: s.i.mellalieu@swansea.ac.uk

ff: 01792 295 704

Swyddog Chwaraeon

Gwyn Aled

e: sportsofficer@swansea-union.co.uk

ff: 01792 604 146

Cydlynydd Cymdeithasau a Gweithgareddau

Geri Smits

e: societies@swansea-union.co.uk

ff: 01792 518 564

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Chris Freestone

e: societiesandservicesofficer@swansea-union.co.uk

ff: 01792 295 468

Gwasanaethau Cefnogaeth

Canolfan Gyngor a Chymorth

e: Advice@Swansea-union.co.uk

ff: 01792 295 821

SAS Lettings

e: sas@swansea.ac.uk

ff: 01792 295 101

Gwasanaethau Cefnogaeth Myfyrwyr y Brifysgol

w: www.swansea.ac.uk/student-support-services/

Siopau a Bariau

Y Siop Deithio

e: travelshop@swansea-union.co.uk
ff: 01792 604 640

MyCostcutter

e: emma.snaydon@swansea-union.co.uk
ff: 01792 295 473

JCs Bar

e: ana.savitri@swansea-union.co.uk
ff: 01792 513 695

Fulton Coffee Co.

e: sarah.oshea@swansea-union.co.uk
ff: 01792 606 303
instagram: @fultoncoffeeco

Divas

e: events@swansea-union.co.uk
ff: 01792 295 463

Fulton Outfitters

e: daniela.tucker@swansea-union.co.uk
ff: 01792 606 959

Root

e: daniela.tucker@swansea-union.co.uk
ff: 01792 606 404

Cyfryngau Cymdeithasol

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)