About Us

You’ve heard of us, but you’re not entirely sure who we are? Let us introduce ourselves...

As a Swansea Uni student, you’re automatically a member of the Union. Through us, you can join societies and sports clubs, get help with your coursework, get free support in our Advice Centre, enjoy cheap food and drinks in our bars and come to all the best events of the year. We really are worth getting to know.

We have 6 elected Full-time Officers who represent you when it comes to all things Uni-related. So with any issues or questions, hit them up. Basically, we're always working to make Uni as much of a breeze as possible for you, and we always want to know how we can help.

 

Singleton Campus: Faraday Tower, Singleton Park, Swansea SA28PP

Bay Campus: Fabian Way, Crymlyn Burrows, Swansea SA1 8EN

01792 295 466

info@swansea-union.co.uk

Your Officers

President

Grace Hannaford

e: grace.hannaford@swansea-union.co.uk

t: 01792 294146

Soceties & Services Officer

Inês Teixeira-Dias

e: ines.td@swansea-union.co.uk

t: 01792 294146

Welfare Officer

Ana Guri

e: ana.guri@swansea-union.co.uk

t: 01792 294146

Education Officer

Teresa Ogbekhiulu

e: teresa.o@swansea-union.co.uk

t: 01792 294146

Sports Officer

Ffion Davies

e: ffion.davies@swansea-union.co.uk

t: 01792 294146

Welsh Affairs Officer
Megan Fflur-Colbourne

e: megan.fflur@swansea-union.co.uk

t: 01792 294146

Societies & Sports

Student Sports Manager

Sadie Mellalieu

e: s.i.mellalieu@swansea.ac.uk

t: 01792 295 704

Sports Officer

Ffion Davies

e: ffion.davies@swansea-union.co.uk

t: 01792 604 146

Societies and Activities Co-Ordinator

Geri Smits

e: societies@swansea-union.co.uk

t: 01792 518 564

Soceties & Services Officer

Inês Teixeira-Dias

e: ines.td@swansea-union.co.uk

t: 01792 294146

Support Services

Advice and support centre

e: Advice@Swansea-union.co.uk

t: 01792 295 821

SAS Lettings

e: sas@swansea.ac.uk

t: 01792 295 101

University Student Support Services

w: www.swansea.ac.uk/student-support-services/

Shops & Venues

Costcutter

e: emma.snaydon@swansea-union.co.uk
t: 01792 295 473

JCs

e: ana.savitri@swansea-union.co.uk
t: 01792 513 695

Tafarn Tawe
e: 
nathan.welsh@swansea-union.co.uk

t: 0179229 4433 

 

Rebound

e: events@swansea-union.co.uk
t: 01792 295 463

Fulton Outfitters

e: steph.gavey@swansea-union.co.uk
t: 01792 606 959

Root

e: daniela.tucker@swansea-union.co.uk
t: 01792 606 404

Social Media

Rydych chi wedi clywed amdanom ni, ond dydych chi ddim yn siwr am beth rydyn ni’n ei wneud. Gadewch i ni gyflwyno ein hunain...

Fel myfyriwr Prifysgol Abertawe, rydych chi’n aelod o’r Undeb yn awtomatig. Trwy ni, gallwch chi ymuno â chymdeithasau a chlybiau chwaraeon, gofyn am gymorth gyda’ch gwaith cwrs, siarad â rhywun yn ein Canolfan Cyngor, prynu bwyd a diod rhad yn ein bariau a dod i holl ddigwyddiadau gorau’r flwyddyn. Mae’n werth dod i nabod ni.

Mae gennym ni 6 Swyddog Llawn-amser sy’n eich cynrychioli chi yn y Brifysgol. Os oes gennych chi unrhyw broblemau neu gwestiynau, cysylltwch â nhw. Yn syml, rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod y Brifysgol mor hawdd â phosib i chi, ac rydyn ni am wybod sut allwn ni eich helpu.

 

Campws Singleton: Faraday, Parc Singleton, Abertawe SA28PP

Campws y Bae: Fabian Way, Crymlyn Burrows, Abertawe SA1 8EN

01792 295 466

info@swansea-union.co.uk

Your Officers

Llywydd

Grace Hannaford

e: grace.hannaford@swansea-union.co.uk

ff: 01792 294146

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Inês Teixeira-Dias

e: ines.td@swansea-union.co.uk

ff: 01792 294146

Swyddog Lles

Ana Guri

e: ana.guri@swansea-union.co.uk

ff: 01792 294146

Swyddog Addysg

Teresa Ogbekhiulu

e: teresa.o@swansea-union.co.uk

ff: 01792 294146

Swyddog Chwaraeon

Ffion Davies

e: ffion.davies@swansea-union.co.uk

ff: 01792 294146

Swyddog Materion Cymraeg
Megan Fflur-Colbourne

e: megan.fflur@swansea-union.co.uk

ff: 01792 294146

Cymdeithasau a Chwaraeon

Rheolwr Chwaraeon Myfyrwyr

Sadie Mellalieu

e: s.i.mellalieu@swansea.ac.uk

ff: 01792 295 704

Swyddog Chwaraeon

Ffion Davies

e: ffion.davies@swansea-union.co.uk

ff: 01792 604 146

Cydlynydd Cymdeithasau a Gweithgareddau

Geri Smits

e: societies@swansea-union.co.uk

ff: 01792 518 564

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Inês Teixeira-Dias

e: ines.td@swansea-union.co.uk

ff: 01792 295 468

Gwasanaethau Cefnogaeth

Canolfan Gyngor a Chymorth

e: Advice@Swansea-union.co.uk

ff: 01792 295 821

SAS Lettings

e: sas@swansea.ac.uk

ff: 01792 295 101

Gwasanaethau Cefnogaeth Myfyrwyr y Brifysgol

w: www.swansea.ac.uk/student-support-services/

Siopau a Bariau

 

 

Costcutter

e: emma.snaydon@swansea-union.co.uk
ff: 01792 295 473

JC

e: ana.savitri@swansea-union.co.uk
ff: 01792 513 695

Tafarn Tawe

e: nathan.welsh@swansea-union.co.uk
ff: 01792 294433

Rebound

e: events@swansea-union.co.uk
ff: 01792 295 463

Fulton Outfitters

e: steph.gavey@swansea-union.co.uk
ff: 01792 606 959

Root

e: daniela.tucker@swansea-union.co.uk
ff: 01792 606 404

Cyfryngau Cymdeithasol

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)