Feedback

We're like family. You can tell us anything. 

If you have any feedback, questions, comments or compliments, get in touch.

If you'd like a response, give us your email address.

Please tell us your name

Rydyn ni fel teulu. Gallwch chi ddweud unrhyw beth i ni. 

Os oes gennych chi unrhyw adborth, cwestiynau neu sylwadau, gadewch i ni wybod.

Os hoffech chi ateb, rhowch eich cyfeiriad ebost isod.

Rhowch eich enw isod

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)