Opening Hours

Students' Union Reception

Monday - Friday: 10.00 - 16.00

Fulton Outfitters

Monday - Friday: 10.00 - 17.00

The Travel Shop

Monday - Friday: 09.30 - 17.00

MyCostcutter

Monday - Friday: 08.00 - 22.00

Saturday & Sunday: 09.00 - 22.00

JCs

Monday - Friday: 09.30 - 23.00

Saturday & Sunday: 12.00 - 23.00

Fulton Coffee Co.

Monday - Friday: 09.30 - 22.30

Saturday & Sunday: 12.00 - 22.30

SPAR

Monday - Friday: 08.00 - 22.00

Saturday & Sunday: 09.30 - 22.00

Derbynfa Undeb y Myfyrwyr

Dydd Llun - Gwener: 10.00 - 16.00

Fulton Outfitters

Dydd Llun - Gwener: 10.00 - 17.00

Y Siop Deithio

Dydd Llun - Gwener: 09.30 - 17.00

MyCostcutter

Dydd Llun - Gwener: 08.00 - 22.00

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 09.00 - 22.00

JCs

Dydd Llun - Gwener: 09.30 - 23.00

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 12.00 - 23.00

Fulton Coffee Co.

Dydd Llun - Gwener: 09.30 - 22.30

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 12.00 - 22.30

SPAR

Dydd Llun - Gwener: 08.00 - 22.00

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 09.30 - 22.00

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)