Work for us

Click here for our 2017/18 student staff vacancies!

Other Opportunities:

For vacancies at Swansea University please see: http://www.swansea.ac.uk/personnel/jobs/

 

Ewch yma i weld holl swyddi gwag 2017/18 i fyryrwyr!

Cyfleoedd Eraill:

I weld swyddi gwag Prifysgol Abertawe, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/personnel/jobs/

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)