Impact Reports

As your Union, we feel it's our duty to tell you just what we've been doing to achieve our mission of making your lives better. Every year, we put together an impact report that explains exactly what we’ve been up to and what impact that’s had on you as students. You'll find all sorts of information, from our wonderful societies to our amazing Advice Centre, and some fun facts. Check them out below:

Fel Undeb, ein dyletswydd ni yw dweud wrthych chi am yr hyn rydyn ni wedi bod yn gwneud i gyflawni'n hamcan o wneud eich bywydau chi yn well. Bob blwyddyn, rydyn ni’n creu adroddiad effaith sy’n egluro beth rydyn ni wedi bod yn gwneud a’r effaith mae hyn wedi cael ar fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Yn ein hadroddiadau, gallwch chi ddod o hyd i wybodaeth am ein cymdeithasau gwych, ein Canolfan Cyngor arbennig a phethau eraill. Darllenwch nhw isod.

2018-19

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2011-12

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)