Impact Reports

We’re your Union so we feel it is our duty to tell you just what we've been doing to achieve our mission - making Swansea students lives better. Every year we create an impact report that explains exactly what we’ve been up to and what impact that’s had on Swansea University students. In our reports you'll find all sorts of information, from our wonderful societies to our amazing Advice Centre and some other facts too like how 8 different languages are currently spoken in our Nursery! We hope you find it interesting!

2016-17

2015-16

2014-15 

 

2013-14 

2011-12 

Ni yw eich Undeb felly mae gennym ddyletswydd i ddweud wrthoch chi am beth rydym wedi bod yn gwneud i gyflawni ein hamcanon o wneud bywydau myfyrwyr Abertawe yn well. Bob blwyddyn, rydyn ni’n creu adroddiad effaith sy’n egluro beth yn union rydyn ni wedi bod yn gwneud a’r effaith mae hyn wedi cael ar fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Yn ein hadroddiadau, byddwch chi’n dod o hyd i amryw o wybodaeth, am ein cymdeithasau gwych, ein Canolfan Cyngor arbennig a phethau eraill fel y ffaith bod 8 iaith yn cael eu siarad yn ein Meithrinfa! Gobeithiwn y bydd hyn o ddiddordeb i chi!

2015-16

2014-15 

 

2013-14 

2011-12 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)