As part of the University, we have achieved the EcoCampus Platinum award and is also certified to ISO 14001 (Environmental Management System). The system helps us with its legal compliance, managing environmental risks and hazards across all operational and administrative functions. Through a centralised EMS in the University, the SU manages its environmental impacts in areas like resource consumption, waste production, control of emissions, travel, construction & refurbishment and sustainable procurement.

This year, we are also working in partnership with the University to achieve the ISO 14001 2015 new standard audit in August 2017.

EMS has proved to be an effective tool for keeping the SU within all its legal requirements. The EMS covers all the products, services and operations of Swansea University Students' Union. We conduct an annual Environmental Review which helps us to identify our significant environmental aspects and to develop an action plan. The EMS internal and external audit report for last year is available here.

All the EMS operational procedures/arrangements can be found here.

We Love To Recycle!

The Students’ Union encourage everyone to recycle! You will find recycling bins for food waste, paper and card, tins and glass and plastic in both Students’ Union buildings and in all campus residences.

If you live off campus, please use the council’s kerbside collection service.

Pink or Green Week?

The council’s kerbside collection service has a bi-weekly schedule – Pink Week and Green Week

Find out when your collection days are here http://www.swansea.gov.uk/recyclingsearch

Top tip: Follow our Welfare Officer on Twitter for weekly recycling reminders https://twitter.com/WelfareSUSU

Pink Week

What is collected?

Pink bags, black bags and food waste

What to put in the pink bags?

You can put all the following items together in your pink bag:

 • Clean plastic food trays
 • Loose plastic bottle tops and caps
 • Plastic bottles with lids/caps removed
 • Plastic margarine/ice cream tubs
 • Plastic yoghurt pots

Do not put any of the following items in your pink bags:

 • Bubble wrap
 • Cling film
 • Crisp packets and chocolate wrappers with metallised plastic (shiny) insides
 • Dirty items
 • Electrical or electronic items
 • Film lids (such as from microwave meals)
 • Larger items (such as garden furniture)
 • Plastic bags and carrier bags
 • Polystyrene

Green Week

What is collected?

Green bags, garden waste and food waste

What to put in the green bags?

Put the following items of glass & cans in one green bag:

 • Aluminium foil
 • Clean bottles and jars with lids removed
 • Clean foil/foil trays
 • Clean food and drink cans
 • Small items of metal kitchenware eg pots and pans, baking trays etc
 • Metal lids

Keep the following items of paper and card in a separate green bag:

 • Card
 • Catalogues
 • Envelopes
 • Junk mail
 • Magazines
 • Newspaper
 • Shredded Paper
 • Office paper
 • Yellow Pages

Please don't include the following items in your green bags:

 • Broken glass
 • Cartons
 • Chocolate bar wrappers
 • Crisp packets
 • Food contaminated paper/cardboard e.g. pizza boxes
 • Greetings cards
 • Kitchen paper
 • Mirrors
 • Oil cans
 • Paper towels
 • Paint tins
 • Plate glass
 • Pyrex
 • Sharp metal objects eg cutlery, knives etc
 • Tissues
 • Wallpaper
 • Wrapping paper

Campus Biodiversity Trail

The Nature Trail is an exciting initiative between the Sustainability Team and Bioscience Department which encourages staff, students and visitors to utilise the campus grounds to stretch their and get some fresh air, and to discover the diverse habitats and wildlife we have on our doorsteps. Check out the map of the trail by clicking here and the video here.

Fairtrade Status

We are delighted that the Union and University has successfully maintained its Fairtrade status.

Green Societies

There many societies which do green things, but the University has 2 main societies:

Green Impact

Swansea University Students' Union is proud to announce that it has be awarded 'Good' in the Green Impact Award for 2017.

If you would like to get involved with the Green Impact Project for 2017/18, please contact student.voice@swansea-union.co.uk

Sustainability Survey

Our Welfare Officer, Jack Fossey, recently conducted a survey to find out what students think about sustainability issues – for the full report please click here.

 

Fel rhan o'r Brifysgol, rydym wedi cyflawni'r dyfarniad EcoCampus Platinwm ac wedi ein hardystio i ISO 14001 (System Reoli Amgylcheddol). Mae'r system yn ein helpu gyda'n cydymffurfiad cyfreithiol o reoli risgiau a pheryglon amgylcheddol ar draws holl swyddogaethau gweithredol a gweinyddol ein hundeb. Trwy EMS canolog y Brifysgol, mae Undeb y Myfyrwyr yn rheoli ei effeithiau amgylcheddol mewn meysydd fel ein defnydd o adnoddau, gwastraff, rheoli allyriadau, teithio, gwaith adeiladu a gwaith adnewyddu gan gynnwys caffael cynaliadwy.

Mae EMS wedi profi i fod yn arf effeithiol er mwyn cadw UyM at y gofynion cyfreithiol. Mae'r EMS yn cwmpasu'r holl gynnyrch, gwasanaethau a gweithrediadau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe '. Rydym yn cynnal Arolwg Amgylcheddol blynyddol sy'n nodi ein hagweddau amgylcheddol arwyddocaol er mwyn i ni gallu datblygu cynllun gweithredu. Mae adroddiad archwilio mewnol ac allanol EMS y llynedd ar gael yma.

Gallwch ddod o hyd i holl weithdrefnau gweithredol/trefniadau mewnol EMS yma.

Rydym yn caru ailgylchu!

Mae Undeb y Myfyrwyr yn casglu ac ailgylchu y pethau canlynol:

 • Batris - Mae yna lefydd casglu priodol yn ein holl siopau ac yn ein Swyddfa Gyffredinol
 • Ffonau symudol - Rydym yn darparu amlenni ailgylchu eich hen ffonau trwy ein Swyddfa Gyffredinol.
 • Llyfrau - mae yna le i gasglu llyfrau yn y swyddfa cymdeithasau. Rhoddir yr holl lyfrau i'r cymdeithasau, ac yn eu tro, maen nhw'n rhoi'r llyfrau i elusennau perthnasol.
 • Gall poteli papur/caniau/plastig gel eu hailgylchu yn ein biniau cymunedol amrywiol.

Ewch yma i gael gwybod am ailgylchu gwastraff y cartref.

Llwybr Bioamrywiaeth y Campws

Mae'r Llwybr Natur yn fenter gyffrous a weithredir ar y cyd rhwng yr adran biowyddoniaeth a'r tîm cynaliadwyedd sy'n annog staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddefnyddio'r campws i ymestyn eu coesau ac i fwynhau rhywfaint o awyr iach. Gellir hefyd darganfod y cynefinoedd a bywyd gwyllt amrywiol sydd ar stepyn ein drws. Edrychwch ar y map o'r llwybr yma a gwyliwch y fideo yma.

Cludiant Gwyrdd

Gall ein Siop Deithio yn Nhy Fulton ddarparu tocynnau teithio rhad am ddeithio drwy ddulliau gwyrdd. Dewch i ymweld â'n staff cyfeillgar.

Statws Masnach Deg

Rydym yn falch iawn bod Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol wedi cynnal statws Masnach Deg yn llwyddiannus am nifer o flynyddoedd.

Cymdeithasau sy'n ymgyrchu ar faterion sy'n ymwneud â'r amgylchedd

Mae nifer o gymdeithasau yn ymgyrchu dros faterion sy'n ymwneud â'r amgylchedd, ond mae gan y Brifysgol 2 brif gymdeithas:

Gwobr Gyflogadwyedd am Gynaliadwyedd

Mae'r Wobr Gynaliadwyedd yn cydnabod cyfraniad unigolyn at ddatblygu amgylchedd cynaliadwy ar ac oddi ar y campws. Mae rhagor o wybodaeth yma.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn falch i gyhoeddi ei fod wedi derbyn gwobr 'DA' yng Ngwobrau Effaith Werdd 2017. Os hoffech chi gymryd rhan ym Mhrosiect Effaith Werdd 2017/18, cysylltwch â student.voice@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)