BME Officer
Rodrigues Mbongompasi

'Su’mae! I’m Rodrigues and I’m the BME Officer for this year, I’m a third year Law Student. I intend to use this platform to continue all the amazing work that has been done to promote inclusivity and diversity. My utmost responsibility is to bring all the BME groups together to have their voices heard by the University in order to seek the change we can make. With this vision, I hope to improve the University experience of BME students'

Manifesto:

Roles & Responsibilities

Swyddog BME
Rodrigues Mbongompasi

‘Su’mae! Fi yw Rodrigues a fi yw’r Swyddog BME eleni. Rwy’n fyfyriwr yn y Gyfraith yn fy nhrydedd flwyddyn ac rwy’n bwriad defnyddio’r platfform hon i barhau â’r gwaith anhygoel sydd wedi cael ei wneud i hyrwyddo cynwysoldeb ac amrywiaeth. Fy mhrif gyfrifoldeb yw dod â’r holl grwpiau BME at ei gilydd i leisio’u barn o fewn y Brifysgol er mwyn gwneud newidiadau. Gyda’r gwelediad hwn, rwy’n gobeithio gwella profiadau myfyrwyr BME yn y Brifysgol.’

Maniffesto:

Rolau a Chyfrifoldebau