Commuter Students Officer
Maddie Gilbert

'Hi! I'm Maddie and I’m your Commuter Students Officer for 2020/21. I’m a second year Audiology student, loving clinical placements and hoping to pursue a career as an NHS Audiologist. As your Commuter Students Officer, I endeavour to improve general engagement and inclusion in social events for commuter students. I’ve also been working with the SU team to improve accessibility to non-commutable placements for those with additional needs. I am really looking forward to seeing what we can achieve together this coming year.'

Manifesto:

Roles & Responsibilities

Swyddog Myfyrwyr sy'n Cymudo
Maddie Gilbert

‘Helo! Maddie ydw i a fi yw'r Swyddog dros Fyfyrwyr sy'n Cymudo ar gyfer 2020/21. Rwy'n fyfyriwr Awdioleg yn fy ail flwyddyn, rwy'n hoff iawn o leoliadau clinigol ac rwy'n gobeithio dilyn gyrfa fel Awdiolegydd y GIG. Fel Swyddog Myfyrwyr sy'n Cymudo, rwy'n ymdrechu i wella ymgysylltiad a chynhwysiant cyffredinol myfyrwyr sy'n cymudo mewn digwyddiadau cymdeithasol. Rydw i hefyd wedi bod yn gweithio gyda thîm UM i wella hygyrchedd i leoliadau na ellir cymudo iddynt i'r rheini sydd ag anghenion ychwanegol. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weld yr hyn y gallwn ei gyflawni gyda'n gilydd yn ystod y flwyddyn i ddod. ’

Maniffesto:

Rolau a Chyfrifoldebau