Commuter Students Officer
Cerys Maryan

'Hello, I'm Cerys and I am your Environment Officer for 2020/21. I am a third year Biology student with a love for nature and a vision to pursue a career in ecology. As your Environment Officer, I endeavour to improve student engagement through campaigns within the local area as well as on a national scale and ensuring that your voices are heard. As Station Manager at Xtreme Radio and Treasurer of the Tree Society, I have thoroughly enjoyed working on committee projects and running events with other students. I am really looking forward to seeing what we can achieve this coming year! '

Manifesto:

Roles & Responsibilities

Swyddog yr Amgylchedd
Cerys Maryan

‘Helo, Cerys ydw i a fi yw Swyddog yr Amgylchedd dros 2020/21. Rwy’n fyfyriwr Bioleg yn fy nhrydedd flwyddyn, rwy’n hoff iawn o natur ac mae gen i’r bwriad o gael gyrfa yn ecoleg. Fel Swyddog yr Amgylchedd, rwy’n ymdrechu i wella cysylltiadau â myfyrwyr drwy ymgyrchu yn yr ardal leol ac yn genedlaethol a sicrhau bod eich lleisiau’n cael eich clywed. Fel Rheolwr Gorsaf Xtreme Radio a Thrysorydd y Gymdeithas Goed, rydw i wedi mwynhau gweithio ar brosiectau pwyllgorau a chynnal digwyddiadau gyda myfyrwyr eraill. Rwy’n edrych ymlaen at weld beth allwn ni ei wneud y flwyddyn hon. ’

Maniffesto:

Rolau a Chyfrifoldebau