Ethics Officer
Theo Feyerherm

'Hello, my name is Theo and I am your Ethics Officer in the Swansea University Students Union. I am currently a second year Politics student. As the Ethics Officer, it will be my responsibility to represent the moral interests of my fellow students. My hope is to persist with the efforts made for Swansea University to divest from fossil fuels, the arms industry, and companies that are complicit in violations of International Law. I intend to ensure that students are fairly represented in committees within Swansea University and in their workplaces. '

Manifesto:

Roles & Responsibilities

Swyddog Moeseg
Theo Feyerherm

‘Helo, fy enw i yw Theo a fi yw Swyddog Moeseg Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rwy’n fyfyriwr yn y Gyfraith yn fy ail flwyddyn. Fel y Swyddog Moeseg, fy nghyfrifoldeb i yw cynrychioli blaenoriaethau moeseg fy nghyd-fyfyrwyr. Fy amcan yw parhau â’r ymdrechion i dadgyfeirio o danwyddau ffosil, y diwydiant arfau a chwmnïau sy’n rhan o droseddau Cyfreithiau Rhyngwladol. Rwy’n bwriadu sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynrychioli’n deg ymysg pwyllgorau o fewn Prifysgol Abertawe a’u lleoedd o waith. ’

Maniffesto:

Rolau a Chyfrifoldebau