Freshers Officer
Jacob Pritchard

'Hello! My Name is Jacob Pritchard; I am a Second Year Economics student here at Swansea and I’m here to represent the views of all first-year students and give you the best start to your Uni experience. Additionally, I’m a subject rep and General Secretary of the Economics Society. So, I am very happy to take questions on anything you could possibly think of to do with student experience; If I can’t answer it, I’ll know who can! You can contact me at any time at FreshersOfficer@Swansea-Union.co.uk '

Manifesto:

Roles & Responsibilities

Swyddog Myfyrwyr y Glas
Jacob Pritchard

‘Helo! Fy enw i yw Jacob Pritchard; Rwy'n fyfyriwr Economeg yr Ail Flwyddyn yma yn Abertawe ac rydw i yma i gynrychioli barn holl fyfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf a rhoi'r dechrau gorau i chi yn y Brifysgol. Hefyd, rydw i'n Gynrychiolydd Pwnc ac yn Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas Economeg. Felly, rwy'n hapus iawn i ofyn cwestiynau ar unrhyw beth sy'n ymwneud â phrofiadau myfyrwyr; Os na allaf ei ateb, byddaf yn gwybod pwy all ei ateb! Gallwch chi gysylltu â mi ar unrhyw adeg ar FreshersOfficer@Swansea-Union.co.uk ’

Maniffesto:

Rolau a Chyfrifoldebau