General Secretary
Alpha Evans

'Hey! I’m Alpha, a third-year student studying Welsh. As your General Secretary this year, my role includes upholding democracy within the Students’ Union and increasing transparency between the Union and the students. One of my main aims is to increase advertising of student forums and increase the number of forums held in order to increase attendance at the forums so more students receive the opportunity to voice their opinions. Feel free to contact me with any concerns or ideas you may have!'

Manifesto:

Roles & Responsibilities

Ysgrifennydd Cyffredinol
Alpha Evans

‘Shwmae! Alpha ydw i ac rwyf yn fy nhrydedd flwyddyn yn astudio’r Gymraeg. Fel eich Ysgrifennydd Cyffredinol eleni, rhai o fy nghyfrifoldebau yw cynyddu’r cyfathrebu a’r cyswllt rhwng yr Undeb a’r myfyrwyr. Fy mhrif nod ar gyfer eleni yw cynyddu hysbysebion Fforwm y Myfyrwyr a chynyddu nifer y fforymau sy’n cael eu cynnal er mwyn cynyddu presenoldeb a rhoi’r cyfle i fwy o fyfyrwyr i leisio eu barn. Pob croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw bryderon neu syniadau! ’

Maniffesto:

Rolau a Chyfrifoldebau