Education Officer

Swyddog Addysg

Carys Jones

As Education Officer, Carys provides support and representation to all students at an academic level. She works with all the Faculties, alongside over 350 Academic Reps to make sure all students have a say on the way they are educated at Swansea. She’s also a key figure in our StudyAid campaigns during exam time, and leads the Education Zone.

Carys was an undergraduate in Criminology and Criminal Justice, she then went on to complete her Masters’ in Applied Criminal Justice and Criminology, before running to be Education officer at the Students' Union in 2021. She was a member of the GymGym (Gymdeithas Gymraeg Abertawe) Society whilst she was a student.

'As the Education Officer, my role is to provide support and representation for all Swansea University Students. I work with the 8 Colleges, over 350 Subject and College Reps to make sure students continue to have a voice in their Education.'

Fel Swyddog Addysg, mae Carys yn darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i bob myfyriwr ar lefel academaidd. Mae hi'n gweithio gyda'r holl Gyfadrannau a gyda dros 350 o Gynrychiolwyr Academaidd i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael dweud eu dweud ar y ffordd maen nhw'n cael eu haddysgu yn Abertawe. Mae hi hefyd yn ffigwr allweddol yn ein hymgyrchoedd StudyAid yn ystod cyfnodau arholiadau, ac yn arwain y Parth Addysg.

Roedd Carys yn fyfyriwr israddedig mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, yna aeth ymlaen i gwblhau ei gradd Meistr mewn Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg, cyn ymgeisio i fod yn Swyddog Addysg yn Undeb y Myfyrwyr yn 2021. Roedd hi’n aelod o'r GymGym (Cymdeithas Gymraeg Abertawe) tra roedd hi'n fyfyriwr.

‘Fel y Swyddog Addysg, fy rôl yw darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i holl Fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rwy'n gweithio gyda'r wyth coleg a dros 350 o Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg i sicrhau bod myfyrwyr yn parhau i gael llais ynglyn â’u haddysg.’

Roles & Responsibilities

Works with all Subject and College Reps

Handles Education related University issues and campaigns

Leads the 'Education Zone'

 

Rolau a Chyfrifoldebau

Cydweithio â'r holl Gynrychiolwyr Pwnc aCholeg

Delio â materion ac ymgyrchoedd y brifysgolsy’n ymwneud ag addysg

Arwain y Parth Addysg