Welfare Officer

Swyddog Lles

Liza Leibowitz

Liza will be taking a leading role on the Union’s many welfare campaigns we run, she also provides student support with housing issues and works with the Advice and Support Centre to make sure our Mental Health support stays to the high quality we already have! She also promotes a healthy lifestyle and well-being through her role.

'Hey! I'm Liza and I am your new Welfare Officer. Super excited to be working alongside all of you and I figured I'd let you know a little about me: I am a recent Law graduate and the previous BME Officer for the last academic year. I am big on philanthropy and I am always eager to help students, as well as hear all your ideas regarding the University.'

Bydd Liza yn cymryd rhan flaenllaw ar nifer o ymgyrchoedd lles yr Undeb, ac mae hi hefyd yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar faterion tai ac yn gweithio gyda'r Ganolfan Gyngor a Chefnogaeth i sicrhau bod ein cefnogaeth Iechyd Meddwl yn aros i'r ansawdd uchel sydd gennym eisoes! Mae hi hefyd yn hyrwyddo ffordd iach o fyw a lles yn ei rôl.

‘Hei! Liza ydw i a fi yw eich Swyddog Lles newydd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio ochr yn ochr â phob un ohonoch chi. Dyma ychydig o wybodaeth amdanaf i: graddiais yn y Gyfraith yn ddiweddar a fi oedd y Swyddog BME ar gyfer y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Rwy’n angerddol iawn am ddyngarwch ac rydw i bob amser yn awyddus i helpu myfyrwyr, yn ogystal â chlywed eich holl syniadau ynglyn â’r Brifysgol.’

Roles & Responsibilities

Leads on all welfare campaigns

Helps students with housing issues

Promotes well-being and healthy living

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar ymgyrchoedd lles

Helpu myfyrwyr gyda materion tai

Hybu lles a byw yn iach