Basketball

Welcome to Swansea University Basketball Club!

Our club has three men's teams and a women's team to cater for all levels of ability. Two men's teams and the ladies team compete in BUCS on a Wednesday afternoon. The club has an active collaboration with the local city club Swansea Storm as well, which allows us to also compete in the local Welsh league, which, ultimately, means more games for everyone!

The teams train Tuesday 6 - 7.30pm (Women), Thursday 8 - 10pm (Men), Friday 4 - 6pm (Men), Saturday 9 - 10.30am (Women) and Sunday 2 - 4pm (Men).

Come and see us at the Freshers' Fayre on Tuesday and Wednesday 10-4pm at the Singleton Campus Marquee! 

Croeso i Glwb Pêl Fasged Prifysgol Abertawe!

Mae yna tri chlwb i ddynion ac un clwb menywod i fenywod er mwyn darparu ar gyfer bob lefel o allu, mae’r 2 dîm i ddynion a’r dîm i fenywod yn cystadlu mewn BUCS ar brynhawn dydd Mercher.

Mae’r timoedd yn hyfforddi ar ddydd Mawrth 6 – 7.30yh (menywod), dydd Iau 8 – 10yh (dynion), dydd Gwener 4 – 6yh (dynion) a dydd Sul 2 – 4yp (dynion).  Dewch i ymuno â ni!

Committee

Club Captain
Emanuil Zashev