Kitesurfing

HI FRESHERS! 
welcome to Swansea University Kitesurfing Club! 
just a bit of info to get you started, the club is open to all levels whether you are Ruben Lenton or you still can't tell the difference between kitesurfing and windsurfing, and lessons can be arranged at a reduced cost through our excellent sponsors Gower Kite Riders. 

sign up fee is £15 including a FREE starter lesson for beginners This year we have shiny new club equipment that everyone is welcome to use, ask us for more information about this :)

We also run a whole lot of exciting trips throughout the year including cable wakeboarding, weekly trips to beautiful Gower beaches, weekend trips to Weymouth in Dorset, and an annual trip to somewhere a little warmer (last year we visited the beautiful Canary Islands). 

The kitesurf club is a great way to meet like-minded water sports lovers and we have crazy and fun socials every week with different themes, you won't want to miss out on one of our nights out! 

So if you want to learn to kitesurf in a fun and safe location come and share the amazing gower and swansea beaches with the best club in the uni!!!! if you have any questions please post them on this wall and we'll answer them as soon as we can. 

See you at freshers fayre! love from SUKC
SIWMAE GLASFYFYRWYR! 

Croeso i Glwb Syrffio Barcud Prifysgol Abertawe! 
Tipyn bach o wybodaeth i ddechrau, mae’r clwb ar agor i bobl o bob lefel, os ydych chi’n Ruben Lenton neu os nad ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng syrffio barcus a syrffio gwynt.  Gall gwersi cael eu trefnu am gost llai trwy ein noddwyr ardderchog, sef Gower Kite Riders

Ymaelodwch am ffi o £15 ac mae’r pris cynnwys gwers dechreuol AM DDIM ar gyfer dechreuwyr 

 

Eleni, mae gennym offer sgleiniog, newydd sbon ac mae croeso i bawb ei ddefnyddio, gofynnwch i ni am fwy o wybodaeth am hwn :)

Rydym hefyd yn cynnal nifer o deithiau cyffrous trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys tonfyrddio cebl, teithiau wythnosol i draethau hyfryd y Gwyr, teithiau penwythnosol i Weymouth a Dorset, a thaith flynyddol i rywle bach yn dwymach (llynedd, aethom ni i’r Canary Islands prydferth). 

Mae’r clwb syrffio barcud yn lle ardderchog i gwrdd â phobl eraill sy’n caru’r dwr ac rydym yn cael sosials hwylus a gwirion yn wythnosol, gyda themâu gwahanol.  Nid ydych chi eisiau colli un o’n nosweithiau! 

Felly, os hoffech chi ddysgu sut i syrffio barcud mewn lleoliad hwylus a diogel, dewch i rannu’r Gwyr a thraethau hyfryd Abertawe gyda chlwb gorau’r brifysgol!!! Os oes unrhyw gwestiynau gennych, postiwch nhw ar y wal a byddem ni’n eu hateb cyn gynted ag y posib.

Gwelwch chi yn ffair y gleision! Cariad mawr, SUKC

Committee

Captain
Benjamin Smythe
Secretary
James New
Treasurer
Andrew Gill
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)