Rowing

Swansea University Rowing Club welcomes beginners and experienced rowers into a large and social club.

We race at a wide variety of events throughout the year, such as local races within Wales and national racing at BUCS and Head of the River.

Our training schedule is flexible as we have sole use of our facilities, however each squad  has at least two group land training sessions per week and multiple water sessions.

Last season we achieved some fantastic results including a 4th Varsity win in a row for the senior men and victories for both the novice squads enabling the club to take its first varsity trophy. 

Get in touch or go to our website, Instagram or Twitter to find out more.

 

Our membership is priced as;

New members: £35

Social member: £35

New cox: £10

Returning Cox: £15

Returning member: £70

Rowing membership also have a £35 second term membership to maintain boats and facilities.

Returning members can pay the full year membership £70 at the start of the year.

Twitter       @swanseaunirc

Facebook   www.facebook.com/swanseauniversityrc

Website      https://www.swanseauniversityrowingclub.com/

Email         rowing@swansea-sports.co.uk

Mae Clwb Rhwyfo Prifysgol Abertawe yn croesawu dechreuwyr a rwyfwyr profiadol i’n clwb mawr a chymdeithasol.

Rydym yn rasio mewn amrywiad eang o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn, fel rasys o fewn Cymru a rasys cenedlaethol yn BUCS a Head of the River.

Mae ein amserlen hyfforddi yn hyblyg gan fod gennym defnydd llawn o’n cyfleusterau, ond mae gan bob carfan dau sesiwn hyfforddi tir grwp yr wythnos.

Tymor diwethaf, enillodd SURC yn Varsity a chyrhaeddom ni nifer o rowndiau terfynol BUCS, ymysg nifer o regatas a rasys eraill.

Cysylltwch â ni neiu ewch i’n gwefan i ffeindio mwy o wybodaeth.

 

Cost ein haelodaeth yw;

Aelodau newydd £35

Aelodau cymdeithasol: £ 25

Llywiwr  £10

Aelodau sy’n dychwelyd £15

Llywiwr sy’n dychwelyd £70

Mae gan aelodaeth rhwyfo aelodaeth £35 ail dymor i gadw a chynnal cychod a chyfleusterau.

Gall aelodau sy'n dychwelyd dalu'r aelodaeth blwyddyn lawn o £ 70 ar ddechrau'r flwyddyn.

trydar       @swanseaunirc

facebook   www.facebook.com/swanseauniversityrc

gwefan      https://www.swanseauniversityrowingclub.com/

e-bost         rowing@swansea-sports.co.uk

Committee