img description img description

Plaid Cymru

Cymdeithas Plaid Ifanc Abertawe The Plaid Youth Society for Swansea Yn ymladd dros Cymru tecach, Cymru sy'n ffynnu. Fighting for a fairer, more prosperous Wales.

About Us

 

Plaid Cymru Ifanc

 

Cymdeithas Plaid Ifanc

Dyfodol Cymru yw ei phobl ifanc, ac rydym yn credu mai ein cenhedlaeth ni ddylai gydio yn y cyfle i newid ein gwlad er gwell. Credwn fod gan Gymru gymaint mwy i’w gyfrannu, a gwyddwn y gallwn gyda’n gilydd lunio mudiad all roi i bobl ifanc Cymru weledigaeth wahanol ar gyfer eu dyfodol. Un lle gall ein holl ddinasyddion ymfalchïo yn eu gwlad hyderus, ysbrydoledig, lwyddiannus a bywiog eu hunain.

Plaid Youth Society

Wales’ future is its young people, and we believe that it is our generation that must grasp the chance to change our country for the better. We believe that Wales has so much more to contribute and so much more to achieve, and we know that together we can build a movement that can give the young people of Wales a different vision for their future. A future where all citizens can take pride in a confident, inspiring, successful, and vibrant country of their own.

Committee