img description img description

Bioscience

This is a society primarily aimed at biologists, zoologists and marine biologists, however, everyone and anyone is welcome!

About Us

Swansea University's Bioscience Society aims to provide bioscience students with everything they need for their stay in Sansea! This includes memorable socials, a supportive community and the chance to widen horizons through guest speakers and industry talks.

What you can expect from joining the society;

 • A friendly and supportive group of students!
 • Day trips!
 • Annual trip abroad!
 • Socials!
 • Guest Speakers!
 • Mentoring!?

All of the events for the society will be put on the facebook so it's essential to join this group so nothing is missed!

President: Nikki Brunt

Secretary: Katie Harman

Treasurer: Natasha Browne

Social Secretary: Ellie Cross & Becky Gibbs

___________________________________________________________________________

Cymdeithas Biowyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn anelu at ddarparu fyfyrwyr biowyddoniaeth gyda phopeth sydd ei angen arnynt ar gyfer eu harhosiad yn Sansea! Mae hyn yn cynnwys nosweithiau cymdeithasol cofiadwy, cymuned gefnogol a'r cyfle i ehangu gorwelion drwy siaradwyr gwadd a sgyrsiau diwydiant.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan ymuno â'r gymdeithas;

Mae grwp cyfeillgar a chefnogol o fyfyrwyr!

 • tripiau dydd!
 • trip blynyddol dramor!
 • Digwyddiadau Cymdeithasol!
 • Siaradwyr Gwadd!
 • Mentora!

Bydd pob un o'r digwyddiadau ar gyfer y gymdeithas yn cael ei roi ar y facebook felly mae'n hanfodol i ymuno â'r grwp hwn felly nid oes dim yn cael ei golli!

Llywydd: Nikki Brunt

Ysgrifennydd: Katie Harman

Trysorydd: Natasha Browne

Ysgrifennydd Cymdeithasol: Ellie Cross & Becky Gibbs

Committee