img description img description

Curiosity

‘Curiosity’ – centred around devising and designing solutions to problems. This is a society for those of us who like to have a good time, get our hands dirty, build and explore!

About Us

Welcome to Swansea University’s Curiosity Society

We are a brand-new society centred around devising and designing solutions to problems such as:

  • How do I make this rocket go as high as possible?
  • What can I do to make sure my eggs don’t break after throwing them off the roof of my university?
  • I don’t have a trebuchet!

This is a society for those of us who like to have a good time, get our hands dirty, build and explore! Everyone is welcome, no matter their level of experience. We have lots of fresh ideas about fun socials and events for the following year and hope you will join in! 

As a society we are hoping to compete with other universities throughout the U.K in engineering and design challenges. So if you have a logical, competitive, creative and curious mind, sign up! 

We are not a course specific society so everyone with a keen interest in creating and building fun science-based projects, is welcome to join!

 

Committee

 Our Committee - Feel free to chat to us, if you've got questions or fun things you'd like to try! 

President - Boris Ivanov 

Treasurer/ Vice president- Jakob Morgan

Secretary - Patrick Bishop

Event Organiser -Joshua Cole 

Event Organiser - Kieren Spittles 

Event Organiser - Dale Roberth Firth 

Publicist - Angharad Gair 

 

Social Media - Find us on social media to keep updated on event and socials!

 

Croeso i Gymdeiithas Chwilfrydedd Prifysgol Abertawe

Rydym yn gymdeithas newydd sbon sy'n canolbwyntio ar ddyfeisio a dylunio atebion i broblemau fel:

• Sut ydw i'n gwneud i'r roced hon fynd mor uchel â phosib?

• Beth allaf ei wneud i sicrhau nad yw fy wyau yn torri ar ôl eu taflu oddi ar do fy mhrifysgol?

• Does gen i ddim trebuchet!

Dyma gymdeithas i'r rhai ohonom sy'n hoffi cael amser da, cael ein dwylo'n frwnt, adeiladu ac archwilio! Mae croeso i bawb, waeth beth yw lefel eu profiad. Mae gennym lawer o syniadau ffres am ddigwyddiadau cymdeithasol a digwyddiadau creadigol ar gyfer y flwyddyn ganlynol, gobaithio y byddwch chi'n ymuno!

 Fel cymdeithas, rydym yn gobeithio cystadlu â phrifysgolion eraill ledled y D.U mewn heriau peirianneg a dylunio. Felly, os oes gennych chi feddwl rhesymegol, cystadleuol, creadigol a chwilfrydig, cofrestrwch!

Nid yw'r gymdeithas yn perthyn i gwrs penodol, felly mae croeso i unrhywun ymuno sydd â diddordeb brwd mewn creu ac adeiladu prosiectau gwyddonol hwyliog!

 

Pwyllgor

 Ein Pwyllgor - Mae croeso i chi sgwrsio â ni, os oes gennych chi gwestiynau neu bethau hwyliog yr hoffech chi roi cynnig arnynt!

Llywydd - Boris Ivanov

Trysorydd/ Îs-lywydd- Jakob Morgan 

Ysgrifenydd - Patrick Bishop

Trefnydd Digwyddiadau -Joshua Cole

Trefnydd Digwyddiadau - Kieren Spittles

Trefnydd Digwyddiadau - Dale Roberth Firth

Cyhoedduswr - Angharad Gair

 

 

Committee