img description img description

Gospel Choir

Gospel Choir; lifts you higher!

About Us

What do you think of when you hear the word "choir" ?

strict audition processes, serious faces and vast musical knowledge required?

Forget it - this is Swansea University Gospel Choir and we aim to challenge the perceptions of what choirs are all about whilst making incredible music together.

What we believe

  • We believe above all that music should be fun and accessible for all. Therefore no auditions or previous experience are required and we welcome all levels of singing ability.
  • We believe that providing a friendly and welcoming environment is key to our success and at the heart of our society.
  • We believe that we are good at what we do and aim to share the gift of music with others.

Sound good? You might enjoy our choir! We sing a mixture of gospel and contemporary songs and we welcome you to join us. Give it a go - you never know until you try!

Meetings: Tuesday 6:30-8:00pm in seminar room 5

Email: gospelchoir@swansea-union.co.uk

Facebook: Swansea University Gospel Choir (page and group)

Committee members this year are: 

Hyelni Mshelia - President

wale - Vice President

Sarah Goitom - Treasurer

Côr Efengyl

Beth yr ydych chi’n feddwl wrth glywed y gair "côr" – proses clyweliad llym, wynebau difrifol, ac yr angen am wybodaeth cerddorol eang? Anghofiwch hyn – dyma Côr Efengyl Prifysgol Abertawe ac rydym yn bwriadu herio’r canfyddiadau o gorau wrth greu cerddoriaeth anhygoel gyda’n gilydd.

Beth yr ydym yn ei gredu

  • Rydym yn credu y dylai cerddoriaeth fod yn hwylus ac ar gael i bawb.  Felly, nid ydym yn cynnal clyweliadau neu’n gofyn am brofiad ac rydym yn croesawu pawb o bobl lefel o allu cerddorol
  • Rydym yn credu fod darparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar yn allweddol i’n llwyddiant ac wrth wraidd ein cymdeithas.
  • Rydym yn credu ein bod ni’n dda yn gwneud hyn ac yn bwriadu rhannu’r ddawn o gerddoriaeth gydag eraill.

Swnio’n dda? Efallai byddech chi’n mwynhau ein côr! Rydym yn canu cymysgedd o ganeuon cyfoes ac rydym yn eich croesawu i ymuno â ni.  Rhowch gynnig iddo – ni fyddech chi’n gwybod cyn i chi geisio!

Cyfarfodydd: Dydd Mawrth 6:30-8:00yh yn ystafell seminar 5

Ebost: gospelchoir@swansea-union.co.uk

Facebook: Swansea University Gospel Choir (tudalen a grwp)

Aelodau’r pwyllgor eleni yw: 

Hyelni Mshelia - Llywydd

wale – Is-lywydd

Sarah Goitom - Trysorydd

Committee