Save the Children
img description img description

Save the Children

A friendly fundraising society who raises money for the worthwhile charity Save the Children.

About Us

Committe Positions

President - TORI-ILANA EVANS

Treasurer - DANIEL D'WILTON

General Secretary - CHRISTOPHER WALBURN

Events Manager - ELIZA WILDE

Social Secretary - SARAH-JANE POTTS

Publicist - EMILY MAYBANKS

 

SAVE THE CHILDREN SOCIETY

This society aims to fundraise and raise awareness of the charity Save the Children. Meetings take place every week on a Monday in Seminar Room 1, Fulton House. If you would like to get involved with the society or have any questions then please email savethechildrensociety@swansea-union.co.uk and you'll have a reply within two days. 

Past events have included a bake sale, speed dating, bucket collection, Christmas Jumper Day at Swansea Train Station and raffles. If you are part of another society and would like to collaborate, Save the Children society is incredibly open and happy to do so. Just email the above address!

 

Aelodau Pwyllgor

Llywydd- TORI-ILANA EVANS

Trysorydd-DANIEL D’WILTON

Ysgrifennydd Cyffredinol – CHRISTOPHER WALBURN

Trefnydd Digwyddiadau – ELIZA WIDE

Ysgrifennydd Cymdeithasol – SARAH-JANE POTTS

Swyddog Cyhoeddusrwydd – EMILY MAYBANKS

 

CYMDEITHAS ‘SAVE THE CHILDREN’

Nod y gymdeithas ydi codi ymwybyddiaeth am elusen ‘Save the Children’. Mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos ar Ddydd Llun yn Ystafell Seminar 1, Ty Fulton. Os hoffech fod yn rhan o’r gymdeithas, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e bostiwch savethechildrensociety@swansea-union.co.uk ac fe gewch ateb o fewn dau ddiwrnod.

Mae digwyddiadau’r gorffennol yn cynnwys gwerthiant cacennau, ‘gwib garu’, casglu arian gyda bwcedi, Diwrnod Siwmper Nadolig yng Ngorsaf Drenau Abertawe a rafflau. Os ydych yn aelod o gymdeithas arall a hoffech gyd-weithio, mae cymdeithas ‘Save the Children’ yn hapus iawn i wneud hynny. E bostiwch y cyfeiriad uchod!

Committee