Union Collective

The Union Collective is our platform for bright ideas.

We came up with the Union Collective to give you the chance to develop your business skills and talent alongside your studies. We give budding entrepreneurs, designers and innovators a platform to sell, showcase and develop their businesses.

How can we help?

The Union Collective has the resources in the SU to help your idea come to life. We’re can promote products on our social media accounts and newsletters and sell physical products in our bars, clubs or shops. Our staff can mentor you and help you develop your ideas. They’ll help you with your business plan, construct a client base and even help you design materials.

How to get involved?

Our Eventerprise competition is up and running, and we want to hear from you! Got an event idea but no money or resources to run it? That's where we come in. Come to us with your plans and budget, and we'll pick our favourite idea and make it happen! Just drop an email with your ideas to unioncollective@swansea-union.co.uk.

If you have a business or even an idea, we want to hear from you. We’re want to work with all young entrepreneurs, designers and innovators to make your ideas huge! Intrigued? Drop us an email at unioncollective@swansea-union.co.uk

The Union Collective- Outline

Mae Cydweithfa’r Undeb yn blatfform i syniadau da.

Crëwyd Cydweithfa’r Undeb i roi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau busnes a thalent ynghyd â’u hastudiaethau. Rydyn ni’n darparu platfform ar gyfer mentrwyr, dylunwyr ac arloeswyr i werthu, arddangos a datblygu eu busnesau.

Sut allwn ni helpu?

Fel rhan o Undeb y Myfyrwyr, mae gan Gydweithfa’r Undeb adnoddau i helpu’ch syniad ffynnu. Gallwn ni hybu’r nwyddau ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a rhestri postio, a rhoi’r nwyddau corfforol yn ein bariau, clybiau neu siopau. Gall ein staff profiadol eich mentora a’ch helpu i ddatblygu eich syniadau ymhellach. Byddant yn helpu gyda’ch cynllun busnes, creu sylfaen cleientiaid a dylunio deunydd.

Sut i gymryd rhan

Mae ein cystadleuaeth Eventerprise yn digwydd ac rydyn ni am glywed gennych chi! Os gennych chi syniad am ddigwyddiad ond dim arian nac adnoddau i'w gynnal? Dewch i ni gyda'r syniad, byddwn ni'n dewis ein ffefryn a'ch helpu i'w drefnu! Anfonwch ebost at unioncollective@swansea-union.co.uk gyda'ch syniadau.

Os oes gennych chi fusnes neu syniad busnes, hoffem ni glywed gennych chi! Rydyn ni am gydweithio gyda mentrwyr, dylunwyr ac arloeswyr – hyd yn oed os oes gennych chi awgrym bach yn unig, gallwn ni eich helpu i’w dyfu! Eisiau gwybod mwy? Anfonwch ebost at unioncollective@swansea-union.co.uk

The Union Collective- Outline

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)