Animal Therapy

Hey animal lovers!

 

Feeling stressed? Lonely? Homesick? Then why not join the Animal Therapy Society?

New in 2019, this society works with animal shelters and charities across Wales to help improve the welfare of people and animals through socialisation and play.

Any questions or to register your interest (no obligation!) send a message to the email address below- or to our Facebook page!

 

2019/2020 COMMITEE:

PRESIDENT: Emma Burton

SECRETARY: Lavinia Cramer

TREASURER: Kyra Fehrman

 

 

Helo bobl sy'n hoffi anifeiliaid!

 

Teimlo dan straen? Yn unig? Hiraethus? Beth am ymuno â'r Gymdeithas Therapi Anifeiliaid?

Mae'r gymdeithas yn newydd i 2019, ac yn gweithio gyda llochesau anifeiliaid ledled Cymru i wella lles pobl a drwy gymdeithasu a chwarae.

Os oes gennyt ti unrhyw gwestiynau neu i fynegi diddordeb (heb rwymedigaeth), anfona neges at y cyfeiriad ebost isod - neu ein tudalen Facebook!

 

2019/2020 PWYLLGOR:

LLYWYDD: Emma Burton

YSGRIFENNYDD: Lavinia Cramer

TRYSORYDD: Kyra Fehrman

Committee

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)