Anime and Manga

A group for all members, past and present, of Swansea University Manga and Anime Society (SUMASOC).
 
We meet every Tuesday at Fulton house [ROOM TBA] at 6PM until 9PM, and every Thursday at JC's at 6PM to drink and make merry.

We also have a discord chat for general discussions and memes at https://discord.gg/4uP753z. Along with our discord we have a shinny new email @ anime@swansea-union.co.uk as well as Our facebook page is at http://www.facebook.com/groups/2677251137
 
We will go on a variety of socials such as bowling, laser tag and film trips and will also be going to Conventions such as the Cardiff Convention. 
 
Anime a Manga

Grwp i bob aelod, y gorffennol a'r presennol, o Manga Prifysgol Abertawe a Chymdeithas Anime (SUMASOC).
 
 
Rydym yn cyfarfod bob Tuseday yn Fulton SR1 ty yn 18:00 tan 21:00 cychwyn Tuseday y 4ydd o mis Hydref, oddi yno y byddwn yn cwrdd bob dydd Mawrth a dydd Iau.
 
Mawrth a Dydd Gwener Mae gennym hefyd sgwrs anghytgord ar gyfer trafodaethau a memes cyffredinol yn https://discord.gg/4uP753z. Ynghyd â'n anghytgord gennym shinny e-bost newydd @ anime@swansea-union.co.uk yn ogystal Ein dudalen facebook ar http://www.facebook.com/groups/2677251137.
 
Byddwn yn mynd ar amrywiaeth o nosweithiau cymdeithasol fel bowlio, tag laser a theithiau ffilm a bydd hefyd yn mynd i Gonfensiynau megis y Confensiwn Caerdydd.

Committee