Labour Students

Swansea Labour Students

Swansea Labour Students is a club dedicated to fighting for social justice, maintaining a strong campaigning presence and being inclusive as a membership-led society. We are affiliated with National Labour Students and often work alongside Welsh Young Labour to create a network of friends and students with similar beliefs.

We work hard to offer varied types of socials, campaigns and events aswell as inviting Labour speakers to Swansea from accross the UK including David Milliband, Edwina Hart and Geraint Davies to name a few.

Some of the awards we have won recently include:

Labour Students - Best Recruitment
Welsh Labour - Excellent Campaigning in Key Seats 
Swansea University Students' Union - Most Improved Society 2010-2011
Labour Students - Best Living Wage Campaign

Whether you are a Blairite, an old-school Socialist or somewhere in the middle, our club has a place for you. This year we are focusing on the Living Wage Campaign, debating and bigger and better socials than ever before!
 

Myfyrwyr Llafur

Myfyrwyr Llafur Abertawe

Mae Myfyrwyr Llafur Abertawe yn glwb sy’n ymroddedig i ymladd am gyfiawnder cymdeithasol, gan gadw presenoldeb ymgyrchu cryf a bod yn gymdeithas gynhwysol sy’n cael ei rhedeg gan aelodau.  Rydym yn gysylltiedig gyda Myfyrwyr Llafur Cenedlaethol ac yn aml yn gweithio ynghyd â Llafur Ifanc Cymru i greu rhwydwaith o ffrindiau a myfyrwyr gyda credoau tebyg.

Rydym yn gweithio’n galed i gynnig amrywiad o sosials, ymgyrchoedd, a digwyddiadau, yn ogystal â gwahodd siaradwyr Llafur i Abertawe o ar draws Prydain gan gynnwys David Milliband, Edwina Hart a Geraint Davies i enwi ond rhai.

Mae rhai o’r gwobrwyon rydym wedi ennill yn ddiweddar yn cynnwys:

Myfyrwyr Llafar – Recriwtio Gorau
Llafur Cymru – Ymgyrchu Ardderchog mewn Seddi Allweddo

Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe – Cymdeithas sydd wedi Gwella Mwyaf 2010-2011
Myfyrwyr Llafar – Ymgyrch Cyflog Byw Gorau

Os ydych chi’n Blairite, Sosialydd hen ffasiwn neu rywle yn y canol, dyma’r glwb i chi. Eleni, rydym yn ffocysu ar yr Ymgyrch Cyflog Byw, dadleuon, a sosials mwy a gwell nag erioed!

Committee

President - Jack Dunne
Secretary - Callum Raynor
Treasurer - Shaun Bendle
Social Secretary - Cat Brilliant
Welfare Officer - Peter D'Rozario
Campaigns and Membership Officer - Connor Davies
Freshers Officer - Michael Bawden
Women's Officer - Robyn Parker