British Sign Language

British Sign Language 

If you'd like to learn the basics of British Sign Language, then this society is for you!

We offer lessons which teach the alphabet, numbers, animals, members of the family, weather and so much more!

All are welcome to our classes - whether you know nothing at all or have a BSL Qualification, you can come to learn or just to practice. 

To learn the signs, we play games and have fun, so there's no pressure - we just have a great time!

This is a valuable skill to learn to break down barriers between the hearing and the hard-of-hearing and looks great on your CV.

Our first class will be Monday 9th October 2017

See you then!

For more details, email at bsl@swansea-societies.co.uk or message via our Facebook page Swansea University British Sign Language Society 2017-2018

 

Iaith Arwyddo Brydeinig

Os hoffech chi ddysgu pethau sylfaenol Iaith Arwyddo Brydeinig, dyma’r gymdeithas i chi!

Rydym yn cynnig gwersi sy’n dysgu’r wyddor, rhifau, anifeiliaid, aelodau’r teulu, tywydd a llawer mwy!

Croeso i bawb ddod i’n gwersi – os ydych chi’n gwybod dim neu os gennych gymhwyster BSL, gallech ddod i ddysgu neu i ymarfer. 

I ddysgu’r arwyddion, rydym yn chwarae gemau a chael hwyl, felly nid oes pwysau – rydym yma i fwynhau!

Dyma sgil gwerthfawr i gael gwared ar rwystrau rhwng clywed a phobl fyddar, ac mae’n edrych yn wych ar eich CV.

Bydd ein dosbarth cyntaf ar Hydref 9fed2017

 

Gwelwch chi cyn bo hir!

Am ragor o fanylion, ar bsl@swansea-union.co.uk

 

http://www.youtube.com/user/bslsociety

Committee

President
Mia King
British Sign Language Society
Secretary
Cara Williams
Treasurer
Edward Morris
Vice President
Emily Snowden
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)