Cartoon

We are the Cartoon Appreciation Society! We assure our members we’ll always save the day with fun cartoons, great socials and loads of laughs, Jinkies that’s impressive!

We’ll have weekly meetings in our secret lair (a room to be announced with every event), every Monday!

We have lots of fun socials lined up throughout the year with many opportunities to win PRIZES! So come on grab your friends and come to Cartoon Appreciation Society.

Our Committee is:
President: Ciaran Caple-Williams
Secretary: Aaron Hazelton
Treasurer: Ashtea Sharkboy

Publicist: Matt Smith


Ni yw Gymdeithas Gwerthfawrogiad Cartwn Prifysgol Abertawe! Rydym yn addo i’n haelodau byddem bob tro’n achub y dydd gyda chartwnau hwylus, cyfarfodydd cymdeithasol arbennig, a llwyth o chwerthin. Jinkies mae hynny’n sylweddol!! Byddem yn cynnal cyfarfodydd wythnosol yn ein hogof gyfrinachol (sef ystafell a fydd yn cael ei chyhoeddi ar gyfer pob digwyddiad), pob Dydd Llun! Mae gennym ni nifer fawr o gyfarfodydd cymdeithasol ar y gweill trwy gydol y flwyddyn, gyda nifer o cyfleoedd i ennill GWOBRWYON! Felly dewch ymlaen, cydiwch yn eich ffrindiau, a dewch i’r Gymdeithas Gwerthfawrogiad Cartwn!

Arweinwyr y Pwyllgor yw:
Llywydd: Ciaran Caple-Williams
Ysgrifennydd: Aaron Hazelton
Trysorydd: Ashtea Sharkboy                                                                                                                                                                                                                              
Cyhoeddusrwdd: Matt Smith

 

 

Committee

President
Cartoon Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)