Conservative Future

By joining this group, you'll be joining one of the most active political movements in Wales. Whether it be our community and social action projects, our involvment with the Conservative movement or our fantastic social events; you'll be making the right choice by joining Swansea Conservative Future!

Dyfodol Ceidwadol

Gan ymuno â’r grwp hwn, byddwch chi’n ymuno â un o’r symudiadau gwleidyddol mwyaf gweithredol yng Nghymru.  Byddech chi’n gwneud y penderfyniad cywir gan ymuno â Dyfodol Ceiswadol Abertawe gan fod yn rhan o’n prosiectau gweithrediad cymdeithasol a chymunedol, a’n cyfranogiad at y symudiad Ceidwadol neu ein digwyddiadau cymdeithasol gwych!

Committee