Conservative Future

By joining this group, you'll be joining one of the most active political movements in Wales. Whether it be our community and social action projects, our involvment with the Conservative movement or our fantastic social events; you'll be making the right choice by joining Swansea Conservative Future!

Dyfodol Ceidwadol

Gan ymuno â’r grwp hwn, byddwch chi’n ymuno â un o’r symudiadau gwleidyddol mwyaf gweithredol yng Nghymru.  Byddech chi’n gwneud y penderfyniad cywir gan ymuno â Dyfodol Ceiswadol Abertawe gan fod yn rhan o’n prosiectau gweithrediad cymdeithasol a chymunedol, a’n cyfranogiad at y symudiad Ceidwadol neu ein digwyddiadau cymdeithasol gwych!

Committee

Chairman
Laurence Kirk
Social Secretary
Jack Townend
Treasurer
Caleb Williams
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)