Feminist Society

This is the official page for Swansea University's Feminist Society.

The Feminist Society gives the chance for anyone and everyone with a belief in gender equality at Swansea University to get together for a mixture of fun socials, different campaigns and discussions. Everyone is welcome, regardless of gender or sexuality. 

Follow us on Twitter @SUSUFemSoc and request to join our Facebook group here.

Dyma dudalen swyddogol Cymdeithas Ffeministaidd Prifysfol Abertawe.

Mae’r Gymdeithas Ffeministaidd yn rhoi cyfle i unrhywun ym Mhrifysgol Abertawe sy’n credu mewn cydraddoldeb rhyw gymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol hwyl, gwahanol ymgyrchoedd a sgyrsiau. Mae croeso i bawb, pa bynnag ryw neu rhywioldeb.

Dilynwch ni ar Twitter @SUSUFemSoc a cais i ymuno â'n grwp Facebook ar yma.

Committee

Co-Secretary
Poppy Allen
President
Feminist Society
 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)