Marxist

Our aim is to educate ourselves in Marxist theory, campaign to build the forces of Marxism within youth and Labour and, ultimately, to struggle for socialism. We host frequent discussion meetings, lectures and debates on history, politics, economics and philosophy from a Marxist perspective, as well as reading groups, where we study classic works of Marxism.

Ein nod yw addysgu ein hunain mewn theori Farcsaidd, ymgyrch i adeiladu grymoedd Marcsiaeth, ac, yn y pen draw, i frwydro am sosialaeth. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd drafodaeth, darlithoedd a dadleuon ar hanes, gwleidyddiaeth, economeg ac athroniaeth o safbwynt Marcsaidd, yn ogystal â grwpiau darllen, lle rydym yn astudio gweithiau clasurol o Marcsiaeth .

Committee

President
Marxist Society