Marxist

Our aim is to educate ourselves in Marxist theory, campaign to build the forces of Marxism and, ultimately, to struggle for socialism. We host frequent discussion meetings, lectures and debates on history, politics, economics and philosophy from a Marxist perspective, as well as reading groups, where we study classic works of Marxism. We're part of the Marxist Student Federation, present in universities and schools across Britain.

Ein nod yw addysgu ein hunain mewn theori Farcsaidd, ymgyrch i adeiladu grymoedd Marcsiaeth, ac, yn y pen draw, i frwydro am sosialaeth. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd drafodaeth, darlithoedd a dadleuon ar hanes, gwleidyddiaeth, economeg ac athroniaeth o safbwynt Marcsaidd, yn ogystal â grwpiau darllen, lle rydym yn astudio gweithiau clasurol o Marcsiaeth . Rydyni'n gyda Ffederasiwn Myfyrwyr Marcsaidd, yn bresennol mewn prifysgolion ac ysgolion ym Mhrydain.

Committee

President
Marxist Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)