Medical Engineering

Our mission is to connect all the Medical Engineering students and everyone interested in Medical Engineering in Swansea.

This is a place for us to inspire, collaborate and develop as a community of young Engineers.

 

To follow our activity, like our facebook page:

www.facebook.com/SwanseaMedEngSociety

 

You can contact us for general enquiries via our email: 

medicalengineeringsociety@swansea-union.co.uk

 

 

Committee:

President: Pearl Read

Vice-Presidents: Katie Silver

Secretary: Karen Kuok

Treasurer: James Crowe

3rd Year Rep: Aghill Ganeshalingham

2nd Year Rep: Marc Farcasanu

1st Year Rep: Kezia Hobson & Meshal Elsawy

 

Cymdeithasau – Peirianneg Feddygol

Ein cenhadaeth yw cysylltu holl fyfyrwyr Peirianneg Feddygol a phawb sydd â diddordeb mewn Peirianneg Feddygol yn Abertawe.

Mae hwn yn lle i ni ysbrydoli, cydweithredu a datblygu fel cymuned o Beirianwyr Ifanc.

I ddilyn ein gweithgaredd, Hoffwch ein tudalen Facebook: www.facebook.com/SwanseaMedEngSociety.

Gallwch gysylltu â ni ar gyfer ymholiadau cyffredinol drwy ein he-bost: medicalengineeringsociety@swansea-union.co.uk

 

Pwyllgor:

Llywydd: Pearl Read

Is-Lywydd: Katie Silver

Ysgrifennydd: Karen Kuok

Trysorydd: James Crowe

Cynrychiolydd Blwyddyn 3ydd: Aghill Ganeshalingham

Cynrychiolydd Blwyddyn 2il: Marc Farcasanu

Cynrychiolydd Blwyddyn 1af: Kezia Hobson & Meshal Elsawy

 

Committee

President
Medical Engineering
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)