Sci-Fi

We meet every Tuesday at 7.00 in Fulton House to watch a film (or sometimes TV episodes), socialise, yell at one another, be geeky and rather merry. After that, we generally invade a pub to chat and have a few drinks.

In addition to this, we'll be running:

-Laserquest nights

-Playzone nights

-Series 'cereal' nights

-Deathday party (29th October)

And EXCLUSIVE TO 2017:

Star Wars: the Last Jedi MIDNIGHT SCREENING

19 MAY 2018: BEACH PARTY. BE THERE OR BE SQUARE.

Yes, with your membership, you can get an early ticket to the Last Jedi Midnight Screening as well as the opportunity to brag to your friends about your specialist knowledge!

Any questions? Why not tweet us @SwanseaUniSciFi or better yet, come join our Facebook group! Link is below:

https://www.facebook.com/groups/2248737379/

So what are you waiting for? We look forward to seeing you!

 

 

Rydym ni yn cwrdd pob dydd Mawrth am 7.00 yn dy Fulton i wylio ffilm (neu 'episodes' ambell waith), cymdeithasu, gweiddi at ein gilydd, bod yn 'geeky' ac yn hapus a hwyliog. Ar ôl hyn, rydym ni fel arfer yn mynd i dafarn i yfed a sgwrsio.

Yn ychwanegol at hyn, fe fyddwn yn cynnal:

-Nosweithiau 'Laserquest'

-Nosweithiau 'Playzone'

-Nosweithiau 'series cereal'

-Parti 'Deathday' (27ain o Hydref)

Ac yn 2016 yn UNIG (and EXCLUSIVE to 2016):

Star wars: Dangosiad hanner nos Rogue One

 

Gyda'ch aelodaeth mae'n bosib derbyn ad-daliad ar y dangosiad Rogue One am hanner nos. Mae hyn yn rhoi'r cyfle perffaith i chi brolio i'ch ffrindiau am eich gwybodaeth arbenigol!

Unrhyw gwestiynau? Pam na wnewch chi gysylltu â ni trwy drydar (@SwanseaUniSciFi ), neu well fyth, dewch i ymuno ein grwp Facebook! Gellir dod o hyd i'r linc isod:

https://www.facebook.com/groups/2248737379/

Felly beth ydych chi yn aros am? Rydym yn edrych ymlaen at weld chi!

 

Committee

President
Sci-Fi Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)