ACS

ACS is a forum to educate and promote African and Caribbean history, culture, politics and achievement. We create a community in which people of different backgrounds and ethnicities can unite.
 
African Caribbean Society (ACS) is one that fosters cultural expression and inter-relation.
 
What we want members to have gained from this academic session?
  • Become more informed about African and Caribbean culture, history, politics and achievement
  • To have built substantial relationships with other memebers within the society 
  • Been provided with a platform to promote, advertise and discuss anything they feel is important to themselves and/or other members
  • A positive outlook on the university experience.

Cymdeithasau – CAC

Mae’r gymdeithas yn anelu i ddarparu cyfle i bobl o wahanol gefndiroedd a chefndiroedd ethnig i uno, adlewyrchu, deall, parchu a dathlu diwylliannau o wraidd Affricanaidd a Charibïaidd. Rydym hefyd yn anelu i ddarparu fforwm gyfforddus i bobl leisio’u barn a chreu ymwybyddiaeth ar faterion yn effeithio rheini o ddisgyniad Affricanaidd a Charibïaidd. Edrycha’r pwyllgor newydd i adennill CAC yn ôl i’w gyn ogoniant a meithrin perthynas gwell rhwng y gymdeithas a’r brifysgol fel un.

Mae Cymdeithas Affricanaidd a Charibïaidd (CAC) yn meithrin mynegiant diwylliannol a chydberthynas.

Blwyddyn yma rydyn ni’n trio dod a’r ysbryd oedd gan y gymdeithas pan gafodd ei greu yn ôl.

Diolch i CAC Abertawe…

Rhown wybod i chi

O Desg y Llywydd

I’r rheini ohonoch chi sydd dal yn Abertawe  

Sponsors

 

 
 
 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)