What You Get

Sport Swansea is the professional sporting brand that sits over Swansea Uni and all of its sports clubs. At the Union, we work closely with Sport Swansea to give you the best sporting experience.

We offer year-long Sport Swansea memberships for students and non-students. The student membership is £25 for the year and the non-student (associate) membership is £28 for the year.

Check out our sports clubs here

To be a member of any of our 55 sports clubs, you must be a member of Sports Swansea. Benefits of your membership will include:

·         The ability to join as many sports clubs as you want

·         Public liability and personal accident Insurance

·         Free entry into BUCS leagues and tournaments

·         Sports club participation benefits

·         Preferential discounted training times

·         Discounted Varsity ticket

·         Reduced entry fee to Swansea Bay 7’s

·         Recreational sports cupboard (equipment to hire, free of charge, including wetsuits, balls, cones)

·         Free squash and tennis racket hire at the Sports Village

·         Discount at the LC2 (board riders)

·         Gift for first 2,000 members

·         Automatically entered into monthly prize draw for tickets and memorabilia including box ticket seats at Ospreys matches.

Please note the Sport Swansea membership does not cover your gym membership and it must be purchased separately.

To find out more about Sport Swansea and our partners, please click here.

Mae Chwaraeon Abertawe yn frand chwaraeon proffesiynol sy’n rhan o Brifysgol Abertawe ac sy’n rheoli’r holl glybiau chwaraeon. Mae Chwaraeon Abertawe yn cydweithio’n agos ag Undeb y Myfyrwyr i gynnig y profiad chwaraeon gorau posib.

Rydyn ni’n cynnig aelodaethau Chwaraeon Abertawe am flwyddyn i fyfyrwyr a phobl eraill. £25 yw cost gyfredol aelodaeth i fyfyrwyr a £26 yw cost unigolion eraill am y flwyddyn.

Aelodaeth Chwaraeon Abertawe

Porwch yr holl glybiau chwaraeon yma

I fod yn aelod o un o’n 55 clwb chwaraeon, rhaid i chi fod yn rhan o Chwaraeon Abertawe. Mae manteision aelodaeth yn cynnwys:

·         Y gallu i ymuno â chymaint o glybiau chwaraeon ag y dymunwch

·         Atebolrwydd cyhoeddus ac Yswiriant damweiniau personol

·         Mynediad am ddim at gynghreiriau a thwrnameintiau BUCS

·         Manteision cyfranogiad at glybiau chwaraeon

·         Amserau hyfforddi ffafriol â disgownt

·         Tocyn Varsity rhatach

·         Ffi mynediad rhatach at Swansea Bay 7’s

·         Cwpwrdd chwaraeon hamdden (llogi offer, rhad ac am ddim, gan gynnwys gwisgoedd gwlyb, peli, conau)

·         Llog racedi sboncen a thenis am ddim ym Mhentref y Myfyrwyr

·         Disgownt yn yr LC2

·         Anrheg i’r 2,000 aelod cyntaf

·         Mynediad awtomatig at gyfle i ennill tocynnau a phethau cofiadwy bob mis, gan gynnwys seddi bocs i wylio gemau’r Gweilch

Noder nad yw aelodaeth Chwaraeon Abertawe yn cynnwys aelodaeth at y gampfa, rhaid prynu hwn ar wahân.

Am ragor o wybodaeth am Chwaraeon Abertawe a’n partneriaid, ewch i swansea.ac.uk/sport

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)