About SSM

Swansea Student Media provides Swansea University students with a single information point for student life in Swansea. We supply news coverage, ignite debate and discussion, and capture what it’s like to be a student in our city.

Swansea Student Media consists of three different media channels: The Waterfront newspaper, Xtreme Radio and SU-TV the Students’ Union video and film service. All three channels are led by students and are completely dependent on student input; students write, host and produce for each channel.

Swansea Student Media is always on the look-out for new recruits and as long as you've got passion and enthusiasm, you'll be welcomed aboard.

To find out more about joining the team pop into the office in Digital Technium for a chat or email iain.fisher@swansea-union.co.uk

Visit our website to find out the latest from Swansea Student Media.

Join
Please log in to join this organisation.

Please purchase one of the options below if you wish to attend the SSM awards dinner. On sale until midnight, Monday, 14th May.

Mae Cyfryngau Myfyrwyr Abertawe yn darparu myfyrwyr Prifysgol Abertawe ag un lle i gael gwybodaeth am fywyd myfyrwyr yn Abertawe. Rydyn ni’n darparu gwybodaeth, creu dadleuon a thrafnidiaeth a dangos sut mae byw yn ein dinas.

Mae Cyfryngau Myfyrwyr Abertawe yn cynnwys tair sianel cyfryngau gwahanol: papur newydd The Waterfront, Xtreme Radio ac SU-TV, gwasanaeth fideo a ffilm Undeb y Myfyrwyr. Mae’r tair sianel wedi’u cynnal gan fyfyrwyr ac yn dibynnu ar fewnbwn myfyrwyr; mae myfyrwyr yn ysgrifennu, cyflwyno a chreu cynnal ar gyfer pob sianel.

Mae Cyfryngau Myfyrwyr Abertawe o hyd yn chwilio am fyfyrwyr newydd i gymryd rhan ac os oes gennych chi angerdd a brwdfrydedd, bydd croeso cynnes i chi.

Am ragor o wybodaeth am ymuno â’r tîm, dewch i’r swyddfa yn y Techniwm Digidol am sgwrs neu anfonwch e-bost at iain.fisher@swansea-union.co.uk

Ewch i’n gwefan am ddiweddariadau Cyfryngau Myfyrwyr Abertawe.

Join
Please log in to join this organisation.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)