What We Do

The Union Collective is our platform for bright ideas.

The Union Collective was created to give students the opportunity to develop their business skills and talent alongside their studies. We provide a platform for budding entrepreneurs, designers and innovators to sell, showcase and develop their businesses.

How can we help?

As a creation of the Students’ Union, The Union Collective has the resources to help your idea flourish. We’re not only able to promote products via our social media accounts and mailing lists, we’re also able to place physical products in our bars, clubs or shops. Our experienced staff can mentor you and help you develop your ideas further. They’ll help you with your business plan, construct a client base and even help you design materials.

How to get involved?

If you have a business or a business idea, we want to hear from you!  We’re looking to collaborate with all young entrepreneurs, designers and innovators – even if it’s just a small suggestion of an idea, we can help you make it huge! 

Intrigued? Have some questions? Want to know more? Drop us an email at UnionCollective@swansea-union.co.uk

The Union Collective- Outline

Mae Cydweithfa’r Undeb yn blatfform ar gyfer syniadau da.

Crëwyd Cydweithfa’r Undeb i roi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau busnes a thalent ynghyd â’u hastudiaethau. Rydyn ni’n darparu platfform ar gyfer mentrwyr, dylunwyr ac arloeswyr i werthu, arddangos a datblygu eu busnesau.

Sut allwn ni helpu?

Fel rhan o Undeb y Myfyrwyr, mae gan Gydweithfa’r Undeb adnoddau i helpu’ch syniad ffynnu. Gallwn ni hybu’r nwyddau ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a rhestri postio, a rhoi’r nwyddau corfforol yn ein bariau, clybiau neu siopau. Gall ein staff profiadol eich mentora a’ch helpu i ddatblygu eich syniadau ymhellach. Byddant yn helpu gyda’ch cynllun busnes, creu sylfaen cleientiaid a dylunio deunydd.

Sut i gymryd rhan

Os oes gennych chi fusnes neu syniad busnes, hoffem ni glywed gennych chi! Rydyn ni am gydweithio gyda mentrwyr, dylunwyr ac arloeswyr – hyd yn oed os oes gennych chi awgrym bach yn unig, gallwn ni eich helpu i’w dyfu!

Eisiau gwybod mwy? Eisiau gofyn cwestiynau? Anfonwch ebost atom ar UnionCollective@swansea-union.co.uk

The Union Collective- Outline

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)