Manifesto

Candidate for the position of International Students' Officer

Image for CHURCHILL OYEINKEDITON

CHURCHILL OYEINKEDITON

VOTE FOR BETTER REPRESENTATION // PLEIDLEISIWCH DROS GYNRYCHIOLAETH WELL

Hello guys!

My name is Churchill Oyeinkediton, i'm nominating myself to represent you all as the next international officer of the student union. i have been involved with the student union for the past three years now and have held various positions as a student and have used this positions to help my fellow students. I am a student ambassador for the school of management. And i have been a student ambassador for both Swansea university and Virgin Media. i am the vice president to the Nigerian society and i am also a subject rep for economics.

I was employed by the University to work as a meet and greet student of which many of the international students must have met me at the Heathrow Airport.all these positions that i have got involved in, has given me better understandings on issues that has to do with students. vote for me as your next International Officer and i promise to represent you all diligently and faithfully. Vote for Churchill and be better represented.


Helo Bawb!

Fy enw i yw Churchill Oyeinkediton, rwy’n enwebu fy hun i gynrychioli chi gyd fel swyddog rhyngwladol nesaf Undeb y Myfyrwyr. Rwyf wedi bod yn gysylltiedig gydag Undeb y Myfyrwyr ers y tair blynedd diwethaf ac wedi dal swyddi amrywiol fel myfyriwr ac wedi defnyddio'r swyddi i helpu fy nghyd­fyfyrwyr. Rwyf yn llysgennad Myfyriwr ar gyfer yr Ysgol Rheoli ac rwyf wedi bod yn llysgennad myfyrwyr ar gyfer Prifysgol Abertawe ac Virgin Media. Dwi’n is­lywydd i’r gymdeithas Nigeria a fi sydd hefyd yn gynrychiolydd pwnc Economeg.

Cefais fy nghyflogi gan y Brifysgol i weithio fel myfyrwyr cyfarch, mae’n rhaid bod llawer o’r myfyrwyr rhyngwladol wedi cwrdd â mi yn y Maes Awyr Heathrow, mae’r holl safleoedd hyn wedi help fi, gymryd rhan, rhoi gwell dealltwriaeth i mi ar faterion sy’n ymwneud a myfyrwyr. Pleidleisiwch i mi fel eich Swyddog Rhyngwladol nesaf ac rydw i’n addo i gynrychioli chi i gyd yn ddiwyd ac yn ffyddlon. Pleidleisiwch dros Churchill a chael cynrychiolaeth well.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)