Manifesto

Candidate for the position of Black and Minority Ethnic (BME) Officer

Image for Mr HAMZAH NURGAT

Mr HAMZAH NURGAT

“You may encounter many defeats, but you must not be defeated.” – Maya Angelou

2014/15 has been a breakthrough year for Black and Minority Ethnic (BME) students. There is more BME representation than ever before in our Students Union with 4 full time officers. The climate is set to build upon the momentum and ensure greater BME participation and representation in our student voice. If elected as your BME officer, I will:

 1. Push BME representation in the SU in positions such as
  • Subject reps
  • Course reps
  • Part time and full time officers
 2. Challenge growing racism and xenophobia  collaborating with the SU and university to ensure no room for hate on campus.
 3. #BlackLivesMatter- Utilise my position to lead campaigns related to current affairs affecting BME students and promote black history
 4. Build on the efforts of the current BME officer:
  • Address the attainment gap
  • Ensure the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) motion is enforced
  • Continue the black students forum

Why should you elect me?

 • Worked closely with the current BME officer  
 • There are currently no medical students in the SU
 • Have led my own campaign on BDS on a local and national level

“Dewch ar draws llawer sy’n mynd yn groes, ond mae’n rhaid i chi ei drechu!” ­ Maya Angelo

Mae’r flwyddyn 2014/15 wedi torri tir newydd ar gyfer Myfyrwyr Lleiafrifoedd Ethnig a Du (BME). Mae mwy o gynrychiolaeth Lleiafrifoedd Ethnig a Du nag erioed o’r blaen yn ein  Hundeb y Myfyrwyr gyda 4 Swyddog Llawn Amser. Mae’r ansawdd wedi ei adeiladu ar y momentwm ac mae angen sicrhau mwy o gyfranogiad  a chynrychiolaeth Lleiafrifoedd Ethnig a Du yn ein llais myfyrwyr. Os caff yr ethol fel eich Swyddog Lleiafrifoedd Ethnig a Du, byddaf yn:

 1. Gwthio cynrychiolaeth Lleiafrifoedd Ethnig a Du mewn swyddi megis
  • Cynrychiolwyr Pwnc
  • Cynrychiolwyr Cwrs
  • Swyddogion rhan­amser a llawn amser
 2. Herio tyfiant hiliaeth a senoffobia gan gydweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol i sicrhau fod dim lle i gasineb ar y campws
 3. #BywydauDuynCyfri ­ Defnyddio fy sefyllfa i arwain ymgyrchoedd sy’n ymwneud a materion cyfoes sy’n effeithio myfyrwyr Lleiafrifoedd Ethnig a Du gan hyrwyddo hanes cymdeithas du
 4. Adeiladu ar ymdrechion y Swyddog Lleiafrifoedd Ethnig a Du presennol:
  • Mynd i’r afael ar fwlch cyrhaeddiad
  • Sicrhau bod Boicot, Dadwisgid a Sancsiynau (BDS) yn cael ei orfodi
  • Parhau a fforwm myfyrwyr du

Pam ddylech fy ethol?

 • Gweithio’n agos gyda’r Swyddog Lleiafrifoedd Ethnig a Du presennol
 • Sicrhau bod Boicot, Dadwisgid a Sancsiynau (BDS) yn cael ei orfodi
 • Wedi arwain fy ymgyrch fy hun ar BDS ar lefel lleol a cenedlaethol

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)