Manifesto

Candidate for the position of President

Image for JAY AKPARA

JAY AKPARA

Jay Akpara

I live by an ethos best described by French word CARPE DIEME which translates as seize the day; this is what I hope to bring to the union and students , giving inpiduals zeal to be part of the union and to be proud of being part of a prestigious University such as Swansea.

“TOGETHER WE HAVE STRENGHT IN NUMBERS”

Aims

 • To push for Parking spaces at Bay campus and also accommodation
 • To really strive to make the international office post fulltime
 • Expand the student forum by increasing student precipitation
 • Increase job opportunities within the university for students
 • I would aim to improve lighting In Singleton Park to help ensure safety
 • Implement a strong and effective feedback action system
 • Provide and promote non-alcoholic events and area.
 • Push for expiry dates with student cards

Support

 • Work closely and support all FTO’S and PTO’S to make sure they achieve their targets
 • Ensure societies continue to receive funds and necessary support
 • Continue student union tradition of engaging the students and improving the universities stance on fair trade products
 • Raise profile of counselling and support networks university has on mental issues

VOTE #1 JAY for President

TOGETHER WE HAVE STRENGTH IN NUMBERS


Rydw i'n byw fy mywyd yn ôl yr ymadrodd yn y Ffrangeg CARPE DIEME sy'n golygu 'cipiwch bob cyfle'. Dyma'r hyn rydw i'n gobeithio ei gynnig i'r Undeb a myfyrwyr, gan roi hyder i unigolion fod yn rhan o'r Undeb a bod yn falch o fod yn rhan o Brifysgol uchel ei pharch fel Abertawe.

"MEWN UNDEB MAE NERTH"

Amcanion

 • Pwyso am fwy o barcio a llety ar gampws y Bae
 • Brwydro i droi rôl y swyddog rhyngwladol yn un lawn amser
 • Ehangu fforwm y myfyrwyr drwy annog mwy o fyfyrwyr i gyfranogi
 •  Cyflwyno rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr yn y Brifysgol
 • Buaswn i'n ceisio gwella goleuadau Parc Singleton er mwyn sicrhau diogelwch
 • Cyflwyno system gref ac effeithiol er mwyn gweithredu ar adborth
 • Darparu a hyrwyddo digwyddiadau ac ardaloedd di-alcohol.
 • Gwthio i gael dyddiadau terfynnu ar gardiau myfyrwyr

Cefnogaeth

 • Gweithio'n glòs gyda phob swyddog Ll-A a Rh-A i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu targedau.
 • Sicrhau bod cymdeithasau'n parhau i dderbyn cyllid a'r gefnogaeth angenrheidiol
 • Parhau â thraddodiad undeb y myfyrwyr o ymgysylltu â'r myfyrwyr a gwella safbwynt y Brifysgol ar gynnyrch masnach deg.
 • Codi proffil rhwydweithiau cwnsela a chefnogaeth y Brifysgol ar faterion iechyd meddwl.

PLEIDLEISIWCH #1 JAY fel Llywydd

MEWN UNDEB MAE NERTH

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)