Students' Union President by-election

The Deputy Returning Officer for Swansea University Students’ Union gives notice of a by-election for the position of Students' Union President.

The polls have closed.

Only the posts you are eligible to stand or vote for are shown. Show all posts.

President

The President will support and help organise the efforts of each individual Full-Time Officer ensuring that their work is supported and valued within the Union. They will ensure that positive and productive relations are maintained with the University and other partners, whilst ensuring that in their co-ordinating role, their team members and students voices are heard and valued.

As a Full-Time Officer, you will automatically be a Trustee of Swansea University Students’ Union for the duration of your time in office. As President, you will automatically become a Trustee of Swansea University.

Bydd y Llywydd yn cefnogi a chynorthwyo wrth drefnu’r ymdrechion pob Swyddog Llawn-amser unigol gan sicrhau bod eu gwaith yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi o fewn yr Undeb. Yn ogystal â sicrhau bod cysylltiadau cadarnhaol a chynhyrchiol yn cael eu cynnal o fewn y Brifysgol a’i phartneriaid, ac yn sicrhau bod aelodau’r tîm a lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi.

Fel Swyddog Llawn-amser, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe am gyfnod eich amser yn y rôl. Fel Llywydd, byddwch chi’n Ymddiriedolwr o Brifysgol Abertawe.

Back to Top

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)