A referendum is your chance to make a change through a direct vote on a proposed idea (or motion). To find out more about submitting a motion click here. All Swansea University students are eligible to vote in a referendum.

This year we have 1 referendum question being asked:

 1. These are our current affiliations. Do you agree that SUSU should re-affiliate with each organisation?
  • Advice UK (£271)
  • NACAB (National association of citizen’s advice bureau) (£1061)
  • NDNA (National day nurseries association) (£173)
  • NUS (National union of students) (£35,862)
  • SRA (Student radio association) (£80)
  • NaSTA (National student television association) (£60)
  • UKCISA (United Kingdom council for international student affairs) (£301)
  • WRC (Workers’ rights consortium) (£455)

For more details on what these organisations do and how we work with them, please click here.

To vote, go to swansea-union.co.uk/elections and click the 'Vote Now' banner

Refferendwm yw eich llwybr i greu newid trwy bleidlais uniongyrchol ar syniad arfaethedig (neu gynnig). Ar gyfer ddod o hyd i fwy ar gyflwyno cynnig, cliwich yma. Mae pob myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn gymwys i bleidleisio mewn refferendwm.

Eleni, mae 1 cwestiwn refferendwm yn cael eu gofyn:

 1. Dyma'n cysylltiadau cyfredol. A ydych chi’n cytuno y ddylai SUSU ailgysylltu â phob un?
  • Advice UK (£271)
  • NACAB (Cymdeithas genedlaethol y ganolfan cyngor ar bobeth) (£1061)
  • NDNA (Cymdeithas genedlaethol y meithrinfeydd dydd) (£173)
  • UCM ‘NUS’ (Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr) (£35,862)
  • SRA (Cymdeithas radio’r myfyrywr) (£80)
  • NaSTA (Cymdeithas genedlaethol teledu’r myfyrwyr)
  • UKCISA (Cyngor y Deyrnas Unedig dros faterion myfyrwyr rhyngwladol) (£301)
  • WRC (Consortiwm hawliau gweithwyr) (£455)

Am ragor o fanylion am waith y sefydliadau hyn ac am ein gwaith ni gyda nhw, ewch yma.

I bleidleisio, ewch i swansea-union.co.uk/elections

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)