A referendum is your avenue to make a change through a direct vote on a proposed idea (or motion). To find out more about submitting a motion click here. All Swansea University students are eligible to vote in a referendum.

This year we have 1 referendum question being asked:

 1. These are SUSUs current affiliations. Do you agree that SUSU should re-affiliate with each organisation?
  • Advice UK (£271)
  • NACAB (National association of citizen’s advice bureau) (£1061)
  • NDNA (National day nurseries association) (£173)
  • NUS (National union of students) (£35,862)
  • SRA (Student radio association) (£80)
  • NaSTA (National student television association) (£60)
  • UKCISA (United Kingdom council for international student affairs) (£301)
  • WRC (Workers’ rights consortium) (£455)

For more details on what these organisations do and how we work with them, please click here.

To vote please go to www.swansea-union.co.uk/elections and select the 'Vote Now' banner

Refferendwm yw eich llwybr i greu newid trwy bleidlais uniongyrchol ar syniad arfaethedig (neu gynnig). Ar gyfer ddod o hyd i fwy ar gyflwyno cynnig, cliwich yma. Mae pob myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn gymwys i bleidleisio mewn refferendwm.

Eleni, mae 2 gwestiwn refferendwm yn cael eu gofyn:

 1. Yn dilyn adolygiad drylwyr o gyfansoddiad SUSU gan y CEO, y Llywydd a Thîm Swyddogion Llawn Amser a Llais y Myfyrwy, dyma’r newidiadau a gynigwyd. Am ragor o fanylion am pam yr ydym eisiau gwneud y newidiadau hyn, ewch yma.
  Ydych chi’n hapus i gymeradwyo bob newidiad?
 2. Dyma gysylltiadau presennol SUSU. A ydych chi’n cytuno y ddylai SUSU ailgysylltu â phob un?
  • ‘Advice UK’ (£271)
  • NACAB (Cymdeithas genedlaethol y ganolfan cyngor ar bobeth - ‘National association of citizens’ advice bureau’) (£1061)
  • NDNA (Cymdeithas genedlaethol y meithrinfeydd dydd - ‘National day nurseries association’) (£173)
  • UCM ‘NUS’ (Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr - ‘National Union of Students’) (£35,862)
  • SRA (Cymdeithas radio’r myfyrywr ‘Student radio association’) (£80)
  • NaSTA (Cymdeithas genedlaethol teledu’r myfyrwyr - ‘National student television association)
  • UKCISA (Cyngor y Deyrnas Unedig dros faterion myfyrwyr rhyngwladol - United Kingdom council for international student affairs) (£301
  • WRC (Consortiwm hawliau gweithwyr - ‘Workers rights consortium’) (£455)

Am ragor o fanylion am waith y sefydliadau hyn ac am ein gwaith ni gyda nhw, ewch yma.

I bleidleisio, ewch i http://www.swansea-union.co.uk/elections

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)