In order to run in the elections, we ask all candidates to sign our Elections Rules and Code of Practice Agreement. To view this document please click here

Ar gyfer rhedeg yn yr etholiadau, rydym yn gofyn yr ymgeiswyr i gyd i arwyddo ein Cytundeb Côd Ymarfer A Rheolau. I weld y ddogfen hyn cliciwch fan hyn.