In order to run in the elections, we ask all candidates to sign our Elections Rules and Code of Practice Agreement. To view this document please click here

Ar gyfer rhedeg yn yr etholiadau, rydym yn gofyn yr ymgeiswyr i gyd i arwyddo ein Cytundeb Côd Ymarfer A Rheolau. I weld y ddogfen hyn cliciwch fan hyn.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)