To run in the elections, we ask all candidates to sign our Elections Rules and Code of Practice Agreement. To view this document, please click here

I sefyll yn yr etholiadau, rydyn ni'n gofyn i ymgeiswyr arwyddo Rheolau'r Etholiad a'r Cytundeb Côd Ymarfer. Gweld y ddogfen yma.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)