Overview

Ymuno â ni i drafod pynciau sydd wedi cael eu hargymell gennych chi??

Dyma gyflwyniad ysgafn i fywyd myfyriwr, lle gallwch chi gwrdd â phobl o'r un meddalrwydd a sgwrsio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae croeso i bawb ymuno, p'un a ydych chi'n ddysgwr neu'n siaradwr rhugl.

'Icebreaker': gêm fraint anhysbys a dadl ysgafn

Pynciau dadl: cyhoeddwyd yn ystod y digwyddiad

Moesau dadl:
1. Byddwch yn barchus o farn pobl eraill
2. Mae croeso i chi ddefnyddio'r swyddogaeth sgwrsio os nad ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn dweud rhywbeth trwy siarad

Join us to debate topics that have been recommended by you??

This is a gentle introduction to student life, where you can meet like-minded people and converse through the medium of Welsh. Everyone is welcome to join, whether you’re a learner or fluent speaker.

Icebreaker: anonymous privilege game & lighthearted debate

Debate topics: announced during the event

Debate etiquette:
1. Please be respectful of others opinions
2. You are welcome to use the chat function if you do not feel comfortable saying something out loud