Overview

Ymunwch â'ch Swyddog Materion Cymraeg 5 ar Ddydd Mawrth y 23fed ar gyfer cyfarfod cyntaf 'Y Cwtsh' am sgwrs anffurfiol, i ymarfer Cymraeg pa bynnag lefel ydych chi a rhoi hwb i'ch hyder.

Join your Welsh Affairs Officer at 5 on Tuesday the 23rd for the next 'Y Cwtsh' meet-up for an informal chat, to practice Welsh whatever level you are and boost your confidence.