Welcome to Swansea University Freshers 2020 #SUF20

Croeso i Wythnos Glas Prifysgol Abertawe 2020! #ABERTAWEYDYNNI

We’re so glad you’re finally here, whether in person or online!

Freshers is run by your Students’ Union. We’re here to enhance your time at Uni & have done for over 100 years! We’ve got over 200 Societies & Sports Clubs as well as Shops, Bars & legendary Events that’ll ensure your time in Swansea is magnificent.

Whether Swansea was your first choice, or you ended up here because that place at Oxford didn’t quite work out, we know you’re gonna love it here!

Freshers will look a little different this year but DO NOT FRET; we’re gonna ensure that you still have an INCREDIBLE time! 

We’ve created an EPIC outdoor DOCKYARD. You DO NOT want to miss out on this, trust us!

Check out our Freshers’ group where you can connect with other students & make sure you’re following @SwanseaUniSU & @SwanseaStudents for all things student in Swansea this year!

This is a time for us all to come together & look after everyone so that we can all have the most unreal Freshers. Together we are stronger. Together WE ARE SWANSEA!

We cannot wait for you to sail into Swansea & officially welcome you to the BEST university in Wales! 

Love,

Your SU 

#WEARESWANSEA

Rydyn ni’n falch eich bod chi yma, yn gorfforol neu ar-lein!

Mae Wythnos y Glas yn cael ei drefnu gan Undeb y Myfyrwyr. Rydyn ni yma i wella eich amser yn y Brifysgol fel rydyn ni wedi ei wneud ers 100 mlynedd! Mae gennym dros 200 o gymdeithasau a chlybiau chwaraeon, yn ogystal â siopau, bariau a digwyddiadau gwych a fydd yn sicrhau bod eich amser yn y Abertawe yn arbennig.

Os mai Abertawe oedd eich dewis cyntaf neu os ydych chi wedi bennu yma oherwydd roedd y lle yn Rhydychen wedi mynd o gam, rydych chi’n mynd i fwynhau Abertawe!

Bydd Wythnos y Glas yn edrych yn wahanol eleni ond PEIDIWCH Â PHOENI, rydyn ni’n mynd i wneud yn siwr eich bod chi’n cael amser ANHYGOEL!

Rydyn ni wedi creu ARDAL LONGAU gwych er mwyn i ni allu cynnal digwyddiadau tu allan ar y ddau gampws, a chadw chi’n ddiogel ac yn sych. Bydd bwyd stryd, stondinau marchnad, bragdai lleol, nosweithiau bwyd â themâu a llwyth o wobrwyon. PEIDIWCH â cholli allan!

Ewch i’n grwp Wythnos y Glas gysylltu â myfyrwyr eraill a dilynwch @SwanseaUniSU & @SwanseaStudents i gael diweddariadau Abertawe eleni!

Dyma gyfle i ni ddod at ein gilydd a gofalu am bawb er mwyn i ni gael Wythnos y Glas anhygoel. Rydyn ni’n gryfach ynghyd. ABERTAWE YDYN NI!

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi yma i Abertawe - prifysgol ORAU Cymru!

Cariad mawr,

Undeb y Myfyrwyr

#ABERTAWEYDYNNI

Get Social

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Contact Us

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

Cysylltwch â ni

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)